Sjednat schůzku
udělejte krok správným směrem…

Ateliér Povětroň

Architekt, Praha

Máme vítr v zádech. Architektura je pro nás zábava, ale zároveň i zodpovědnost. Podstatu naší práce vidíme v hledání přirozenosti v architektuře a v prostoru kolem nás.


Architekturu vnímáme jako kultivaci prostoru, neomezujeme ji jenom na domy a nevymezujeme ji jenom pro architekty, proto rádi spolupracujeme s jinými profesemi. Jsme přesvědčeni, že pokud chceme prostor kolem nás ovlivnit, musíme být aktivní. Z tohoto důvodu jsme spolu s výtvarníky založili občanské sdružení SUA – Sdružení Umělců a Architektů, díky němuž se snažíme aktivně zasahovat do veřejného prostoru. Ateliér vznikl v roce 2012, ale naše spolupráce trvá od roku 2010.

Ing.arch. Martin Chladna
2012 – ateliér Povětroň
praxe: Pavel Hnilička Architekti
vzdělání: FA ČVUT Praha

Ing.arch. Jana Fischerová
2012 – ateliér Povětroň
praxe: Václav Mudra, Pavel Hnilička Architekti
vzdělání: FA ČVUT Praha

Ing.arch. Michal Rouha
2012 – ateliér Povětroň
praxe: Atip, Ent-architekt, Studio A91
vzdělání: FSV ČVUT Praha – Architektura a stavitelství, University of Strathclyde Glasgow

Řadové domy Fričova

Hlavní koncept domu vychází ze samotného místa. Daná lokalita je takový ‘meziprostor’ mezi starou a novou zástavbou v centru města Dobříš. Na severní straně od řešeného místa je jasně viditelný rostlý charakter původního starého centra města, zatímco na jižní straně je ráz objektů z dob nedávno minulých.

Nově navržený objekt celkově vyrovnává charakterový skok a vytváří tak spojující mezičlánek ve volném prostou mezi nimi. Atraktivnost samotného místa navržený dům náležitě využívá. Podélná osa objektu je navržena S-J, tak dovoluje rozehrát a orientovat se na místa s vysokým potenciálem. Hlavně na západ, kde jsou umístěny obytné soukromé zahrady, terasy a jsou sem orientovány i hlavní obytné prostory. Na východní straně je vytvořen soukromý vstupní prostor s chodníkem, kterým se obsluhují jednotlivé řadové domy a slouží i jako společný obytný prostor/ulice. Hlavní image je tvořen charakterem střešní konstrukce, zalamováním fasádní plochy a rozehráním okenních prvků.

autor: Michal Rouha
spolupráce: Martin Chlanda
lokalita: Dobříš
studie: srpen 2012

Více informací

Usedlost Kardavec

Prototyp novodobého statku v krajině
Statek se nachází na samotě poblíž vesnice Kardavec, 5 km severně od Příbrami. Trojcípý pozemek umístěný na kraji louky, svažující se k jihu, je ze dvou stran obklopen lesem. V současnosti zde stojí dřevěná hájovna z 50. let a torzo staré stodoly, jejichž vrchní stavba bude vzhledem ke svému špatnému stavu odstraněna, základy hájovny budou využity pro novou stavbu.

Jedná se o prototyp novodobého statku v české krajině, který se svou urbanistickou koncepcí, měřítkem, obrysem a sklonem střech odkazuje k tradici kompaktních statků na našem území. Není to ale pouhá kopie historických stavení. Tato stavba posouvá a rozvíjí archetyp statku v moderní době, nejenom svým vnitřním vybavením a dispozicemi odpovídajícími současným standardům, ale především výrazem jednotlivých domů. Tento posun spočívá v zakomponování prvků dnešní moderní architektury do tradičních historických souvislostí, balancování mezi přítomností a minulostí.

Dispozice
Stavební program je rozdělen podle tradiční typologie do tří hmot: bydlení, stáj a hospodářské stavení. Podél příjezdové cesty vedoucí souběžně s hranicí lesa je umístěn jednopatrový objekt hospodářského stavení. Tento dům plní funkci garáže se zázemím pro malou stavební firmu. Na západní hranici pozemku, podél polní cesty je rovněž přízemní objekt stáje pro tři koně se zázemím, orientovaný po spádnici se štítovou stranou na jih. Hlavní objekt, stavba pro bydlení, je situována na východní straně pozemku má stejnou orientací jako stáj. Přízemí domu je určeno pro bydlení dvou lidí, podkroví okupují prostory pro skupinovou meditaci a terapii. Dům je příčně rozdělen na čtyři trakty, které mají výškově posunutou podlahu a klesají společně se svahem. Tím se v každém traktu zvětšuje výška místností a zdůrazňuje se i hierarchie jednotlivých prostorů v domě: na severním konci s nejmenší výškou místnosti je umístěno technické zázemí domu, naopak obývací pokoj v nejjižnější části domu má i největší výšku. Tyto trakty nejsou vzájemně propojeny. Komunikaci v domě zajišťuje mírně se svažující chodba v podobě přístavku podél východní fasády domu. Tato chodba zároveň propojuje dům s hospodářským stavením. Podkroví je zpřístupněno ze severní strany schodištěm, které zde vybočuje z tělesa chodby. Motivem prostupujícím celým domem je důraz kladený na výhledy do okolí, který je na takto ideálně orientovaném pozemku takřka závaznou podmínkou. Samozřejmostí jsou panoramatické výhledy do údolí z obývacího pokoje, pracovny, ložnice nebo prostoru pro meditaci. Tento dům však nabízí potěšení z pohledu do krajiny třeba i při mytí nádobí, úklidu stáje, nebo parkování.

Materiály
Domy mají shodnou jednoduchou slupku, kterou tvoří vertikální dřevěný obklad přecházející ze stěn na střechu. Jedná se o obklad z nehoblovaných prken s oblinami s pouze základní impregnací. Kontrastem k hrubému a tmavému povrchu domů je povrch částí zajišťujících komunikaci. Opláštění chodby a schodiště je z průsvitných polykarbonátových panelů na dřevěné konstrukci.

Konstrukce
Konstrukčně jsou domy navrženy pro co nejjednodušší realizaci stavby. Rozpony garáže a stáje jsou 5,3 a 6m. Stěny jsou zděné, konstrukce zastřešení je z dřevěných vazníků. V domě pro bydlení jsou rozpony 3,5m, strop je dřevěný a krov hambalkový.

autor: Martin Chlanda, Marek Šinágl
spolupráce: Michal Rouha
lokalita: Kardavec
studie: listopad 2011

Více informací

Kanceláře firmy Cemex

Zadáním bylo navrhnout interiér kancelářských prostor pro firmu CEMEX, která se zabývá výrobou a dodáním betonových směsí, cementu a kameniva. Místo kanceláří bylo vybráno v administrativním centru City West na pražských Stodůlkách. Naším úkolem bylo do vymezeného prostoru umístit 50 pracovních míst v open-space kanceláři, 7 uzavřených kanceláří pro vedoucí jednotlivých týmů, jednu velkou zasedací místnost pro 20 osob a další 4 menší zasedací místnosti s celkovou kapacitou 30 míst. Součástí kanceláří měl být i odpočinkový prostor s malou posilovnou a kuchyňka.

KONCEPT
Hmotový koncept
Hlavní myšlenkou návrhu je rozčlenit objemný prostor kancelářskými buňkami a zasedacími místnostmi a vytvořit menší intimnější „pokojíčky“ v nichž budou pracovat jednotlivé týmy. Chtěli jsme se tak vyhnout klasickému schématu, kdy se ve vymezené části kumulují samostatné kanceláře a zbytek je využíván jako open-space pracoviště. Kancelářské buňky vedoucích pracovníků (velíny) jsou rozmístěné po celém prostoru, vytvářejí zákoutí, nabízejí utěšenější a klidnější pracovní prostředí a přímý kontakt mezi pracovníky a jejich vedoucími. Abychom toho všeho docílili, ale zároveň aby byl zachován pocit velkého společného prostoru, který je umocněn vysokými stropy, žádné pevné části nedosahují až do stropu. Prostor není rozdělen, ale jsou zde instalovány samostatné buňky, které jej tvarují.

Materiálový koncept
Chtěli jsme, aby výraz interiéru odpovídal firmě, která jej bude obývat. Aby bylo od prvního okamžiku patrné nejenom to, čím se firma zabývá, ale i její filosofie a postoje. V interiéru jsou použity materiály, se kterými je firma spojena. Kancelářské buňky jsou z exteriéru i interiéru opatřeny cementovou stěrkou, prosklené zasedací místnosti jsou potaženy zrezivělými kari sítěmi a recepce je navržena z drátěných košů s vyskládanými kameny z lomu, ze kterého firma odebírá kamenivo. Filosofie firmy, její přístup k udržitelnému rozvoji i motivační hesla jsou patrné z grafiky na stěnách.
Odpočinková zóna – chill-out je pojata jako přírodní park s cestičkami, umělým trávníkem, zahradním nábytkem a sedacími vaky připodobňujícími veliké balvany.
Do open-space kanceláří byl použit původní nábytek přestěhovaný z předchozího sídla firmy. Skříňky, které vytváří přepážky mezi pracovními místy, jsou nastaveny novými truhlíky s rostlinami.

DISPOZICE
Prostor obemyká atrium ze tří stran a je tak i rozdělen do tří funkčních celků. Na vstup navazuje propojující trakt, kterému dominuje recepce a jsou zde umístěny i toalety a další pomocné místnosti. V prostornějším severním traktu se nacházejí veškerá pracovní místa. Menší zasedací místnosti jsou zde uspořádány do jednoho pásu, který celý trakt podélně rozděluje. V jižní části je chill-out zóna s posilovnou, kuchyňkou a velikou zasedací místností.

Autoři : Martin Chlanda, Michal Rouha
Spolupráce : Jana Fischerová, Jana Šimánková, Pavel Zezula, Marek Šinágl
Lokalita : City West, Siemensova 2716/2, 155 00 Praha Stodůlky
Klient : CEMEX Czech Republic, s.r.o.
Užitná plocha : 681 m2
Studie: červen 2012

Více informací

firma Cemex

Tyto kanceláře nabízejí něco více než jen nové pracovní prostory. Jedinečný design a vybavení vytvořil sociálně-kulturní prostředí, které dodává prostoru lidský rozměr. Výsledkem je plně funkční prostor, který 100% splňuje veškeré požadavky na každodenní čilý provoz, dobře reprezentuje naši společnost a je v souladu s její kulturou a filosofií.

Číst celou referenci

Freshbar v Červeném Kostelci

Síť jako zvolený koncept pro architektonický návrh freshbaru v Červeném Kostelci je prvkem spojující gastronomii a informační technologii. Společným článkem těchto dvou nesouvisejících odvětví je motiv propojování lidí – ať už ve virtuálním světě v podobě internetové sítě či v reálném světě třeba v příjemném baru. Poskytovatel internetu a jeho mapa pokrytí definují jasný charakter – síť, propojení uživatelů – trojúhelníková, lichoběžníková struktura.

Výrazným prvkem je malovaná grafika na stěnách, která přebírá tuto strukturu a pracuje s ní dvěma způsoby – odkazuje na již stávající mapu pokrytí (modrá, nad pohovkou) a v inverzí podobě barevných trojúhelníků v ovocných odstínech se na straně druhé přimyká k prodejnímu pultu. Trojúhelníková, lichoběžníková struktura je patrná i na zařizovacích předmětech – sedačce, stolcích, svítidlech, barovém pultu u okna, barových židlích i na venkovním posezení. Celý interiér barevně vychází z korporátních barev firmy Rtyne.net a decentně jsou tyto barvy používány v různých odstínech.
Prostor je jasně funkčně rozdělen do tří prostorů. Prostor baru – pult se zázemím a potřebným vybavením + místo naproti pultu s barovým sezením + prostor s pohodlnějším sezením nalevo od vstupu. Místo s barovým pultem a zázemím, kde se bude připravovat občerstvení, je jakoby z prostoru zadního zázemí vysunuto a je koncipováno materiálově jako jeden celek. Barové sezení u okna je pro krátké posezení u novin s freshem s možností pozorování dění v exteriéru. Pohodlné sezení u vstupu slouží k delšímu pobytu ve freshbaru a příležitostným setkáváním.
Posezení v exteriéru je řešeno jednoduchou formou 2 stolů a 6-ti židlí pro venkovní použití. Jedná se o mobilní nábytek, který se bude na zimní období skladovat uvnitř. Hlavní nápis freshbar Restart je umístěn nad hlavním vstupem. Je proveden jako vyřezávaný lakovaný plech, který je zespoda podsvícen led diodami. Hlavní logo spínače je umístěno na vstupních dveřích, kde když člověk vstupující dovnitř tak pomyslně mačká i samotný spínač.

Autoři : Michal Rouha, Martin Chlanda
Spolupráce na grafice : AA – Artut Magrot, Alessandra Svátek
Lokalita : Červený Kostelec, Náměstí T.G.Masaryka 1278
Projekt : 11/2013

Více informací

Dům na hraně

Jižní část obce Trubín u města Králův Dvůr je nyní ohniskem nové výstavby rodinných domů. Pozemek se nachází na okraji plánované zástavby. Má rohový charakter a ze dvou stran je obklopen okružní místní komunikací. Ačkoliv je parcela svažitá směrem na sever, poskytuje prostor k zajímavým výhledům na centrum sousedního města Počaply a na začínající Kokořínské vršky kopců.

Převýšení v rámci plochy pozemku překračuje hodnotu 6,5m. Ze severní a západní strany sousedí s pozemky, které jsou rovněž určeny pro výstavbu rodinného domu. Problematická orientace a svažitost řešeného pozemku jsou jedněmi ze základních vstupních charakteristik, se kterými návrh pracuje a obratem je využívá ve svůj prospěch.

Koncept
Dům je navržen v severním svahu s výhledy do údolí, je ale obklopen kvalitativně komplikovanými sousedními domy v nevhodném měřítku. Základním tématem tedy bylo najít vhodnou geometrii domu tak, abychom vytěžili maximum ze zajímavých výhledů a zároveň se vyhnuli pohledům na problematické domy.
Dům vychází z geometrie trojcípé hvězdy (trigram, znak Mercedesu), kdy každý cíp hvězdy si rovnoměrně definuje svůj vlastní prostor na pozemku a svůj vlastní výhled. Hvězda je natočená tak, aby byly vyblokovány nevhodné průhledy na sousední domy a upřednostněny průhledy do okolí. Tomu napomáhá i fakt, že je dům umístěn v horní zvýšené části pozemku, na hraně. Hvězdici jsme zvolili, protože je nositelem jednoznačného uspořádání, geometrie. K podpoření této idey jsou všechny střechy cípů hvězdy sedlové, se stejnou výškou i sklonem. Hmotě to tak propůjčuje jednoduchý, zároveň sebevědomý tvar. Hvězda je „zaříznutá“ do horní, jihovýchodní, části svahu. S výškovým rozdílem se vyrovnáváme terénní hranou, která dům podepírá a zároveň tak uzavírá jednoduchý výrazový slovník návrhu.
Dispozice vychází z jednoduché hierarchie. V jednotlivých cípech hvězdy jsou situovány nejdůležitější místnosti, které jsou otevřeny do prostoru střechy. Obývací pokoj spojený s kuchyní v severozápadním cípu, ložnice v severovýchodním a dva dětské pokoje v jižním cípu hvězdy. Vše je spojeno v centrální prostoru křížení, kde vzniká reprezentativní hala se schodištěm navazujícím na suterén v hraně.
Hlavní vstup do domu je navržen ve spodní úrovni, do hrany. Jsou zde umístěny technické části domu, garáž a zázemí pro hosty. Předsazení hvězdy nad hranou vytváří krytý předprostor vstupu a garáže.

autor: Michal Rouha, Martin Chlanda, Jana Fisherová
lokalita: Trubín u Berouna
studie: únor 2015

Více informací

Rekonstrukce podkroví vily v Blansku

Vila z počátku 20. století se nachází v Blansku u Brna. Stavba je umístěna na mírně svažitém pozemku s východní zahradou. Nynější podoba domu je ovlivněna rekonstrukcí z 90. let, během níž došlo k výstavbě přístavku s koupelnou a úpravám fasády na východní straně domu. Západní fasáda obrácená do ulice zůstala původní a je dominantou celé ulice.

Střecha vily je kombinací valbové a sedlové se štítem na sever a s velkým trojúhelníkovým vikýřem na západní straně do ulice. Krov je tvořen krokvemi se třemi plnými vazbami, z nichž jedna je ve štítu. Střešní plášť je tvořen bobrovkami s hustým laťováním.
Naším zadáním bylo navrhnout druhý samostatný byt pro dvoučlennou domácnost v dnes nevyužívaném půdním prostoru vily.

DISPOZICE
Po první prohlídce místa a prvních rozhovorech s klienty jsme definovali dva základní principy našeho návrhu:
1) Otevření střechy na východní stranu do zahrady
Půda je v současné době špatně osvětlená přirozeným denním světlem pouze okny ve štítu a ve vikýři. Návrh nového způsobu prosvětlení prostor byl nevyhnutelný. Odmítli jsme střešní okna i zvětšení stávajícího okna v západním vikýři, protože obojí by zásadně narušilo stávající charakter vily a neumožnilo by ani ideální osvětlení interiéru. Rozhodli jsme se pro adici nové formy v podobě vikýře na východní straně nenarušujícího pohled z ulice, raději než zásah do stávajícího tvarosloví stavby. Nový vikýř s celoprosklenou fasádou zvětší obytnou plochu, prosvětlí a otevře prostor do zahrady. Na vikýř navazuje rozšířený „obytný“ parapet, který umožní ještě intenzivnější vnímání propojení interiéru se zahradou.
2) Maximálně otevřená dispozice
Těžištěm bytu je velký obytný prostor, kde se budou odehrávat všechny funkce bydlení, vymezené v jednotlivých částech dispozice pouze prvky krovu, komíny a tvarem podkroví. Jedinými dvěma oddělenými prostory zůstává ložnice a toaleta.

Vstup do podkrovního bytu je po schodišti z  chodby přízemí. Vzhledem k současnému stavu schodiště a zvýšení podlahy v podkroví navrhujeme nové dřevěné schodiště v místě a tvaru původního schodiště sloužícího k přístupu na půdu. Na vstupní část bytu navazuje v severní části koupelna a toaleta, jejichž umístění je dáno stávající infrastrukturou domu. Hlavní obytný prostor je vymezen plnými vazbami krovu a je rozdělen na čtyři části – kuchyňskou, jídelní, pracovnu a televizní kout. Středem prostoru prochází komín s navrhovaným krbem, který je otevřen na obě strany dispozice, a posezením. Dominantní charakter obytného prostoru je umocněn zvýšením podlahy na úroveň horního líce vazných trámů. Jižní, intimní část podkroví pod valbou je uzavřená. Je zde umístěna ložnice otevřená novým vikýřem na východ do zahrady, navazující šatna a komora.

EXTERIÉR
Střecha bude rozebrána a zateplena, stávající krytina z bobrovek bude poté znovu instalována na střechu. Zásadním zásahem je návrh nového vikýře s krytinou z falcovaného titanzinkového plechu, který však bude viditelný pouze ze soukromé zahrady, uliční fasáda zůstává nezměněna. Okno v severním štítu bude zvětšeno a bude členěno dle rastru oken v přízemí. Dále navrhujeme dvě malá čtvercová okna ve štítu, která umožní prosvětlení a provětrání koupelny a toalety.

INTERIÉR
Podlaha je navržena v kombinaci stávajících půdovek ve vstupní a intimní části, a dřeva ve vyvýšeném obytném prostoru. Stěny budou bílé, komíny zůstanou neomítnuté. Interiéru dominuje barevná kombinace oranžové a modré s kontrastní černou barvou na svítidlech a čelní straně skříní televizního koutu, která bude stejně jako navazující zaoblený roh sprchového koutu opatřena černým tabulovým lakem. Na takto upravený povrch bude možné jednoduše křídou psát zprávy nebo jej jinak výtvarně obohatit. Vestavný nábytek je navržen v neutrální kombinaci dřeva a bílého lamina.

autor: Jana Fischerová, Michal Rouha
spolupráce: Martin Chlanda
lokalita: Blansko
studie: květen 2013

Více informací

Rodinný dům Pentagon

Při prvotních úvahách nad řešením rodinného domu na okraji města nám vyvstaly zásadní otázky ohledně lokality pozemku. Jak by měl takový dům vypadat a jaké hodnoty reprezentovat? Jaký vztah dům zaujme ke svému okolí, které v nás budí dojem sídelní kaše se všemi z toho vyplývajícími neduhy? Jakou formu zvolit, tak aby dům nabízel reprezentativní, noblesní výraz a zároveň nepůsobil v území nepatřičně?

Při hledání odpovědí v nás postupně sílil názor důsledně se vymezit vůči architektonicky podprůměrné úrovni okolní zástavby. Jakýkoliv „tvarový“ dialog nebo dokonce navazování bylo pro nás v této lokalitě problematické. Nadchli jsme se myšlenkou navrhnout dům, který by byl s okolím ve smíru (koherentní), ale zároveň schopný vygenerovat si svůj vlastní (vnitřní) okolím nerušený svět jen sám pro sebe – „dům jako pevnost, uzavřen do sebe“.
Důsledné uplatňování tohoto principu nás dovedlo k výsledné formě domu ve tvaru pentagonu, který jasně podtrhuje zvolený koncept svým pevnostním charakterem, monumentalitou a jednoduchou čitelnou geometrií. Dům se tváří zvenku jako „neproniknutelná“ pevnost s jasně definovanou předvídatelnou figurou. Zevnitř je velkoryse otevřen do atria, zahrady jako středobodu celého domu, která umocňuje pocit uvolnění, klidu a soukromí. Napětí mezi vnější uzavřeností a vnitřní otevřeností domu inscenuje jeho hlavní atmosféru (prožitek).
Lokalita, pozemek

Dům je navržen v lokalitě Nové Skorotice, která leží na severozápadním okraji Ústí nad Labem zhruba 4 km vzdušnou čarou od historického centra. Kvalitou lokality je výhled na úpatí Krušných hor a Českého středohoří.
Pozemek o rozloze necelých 1200 m2 patří do nově se rozrůstajícího území zastavěného převážně velkými rezidenčními domy. Na základě velkorysosti zastavovacího plánu a celkové poloze vůči městu se můžeme domýšlet velkých počátečních ambic města „založit novou vilovou čtvrť“.Zamýšlené založení nové čtvrti se snahou navázat na tradici městských vilových čtvrtí jako je Klíše v Ústí anebo Ořechovka v Praze bylo pro město významných krokem, bohužel ale nenaplněným. Lokalita se tak zařadila mezi nespočet dalších území, která nevyužila svého počátečního potenciálu. Škoda!
Stavební pozemek je situován v jihozápadním svahu v centru Nových Skorotic u Malého náměstí, které je ve skutečnosti otočkou pro autobusy městské hromadné dopravy. Díky tomuto sousedství získává pozemek nerušený, trvale nezastavitelný jihozápadní průhled na nedaleký Střížovický vrch. Po pravé straně sousedí s již zastavěným pozemek, po levé straně je prozatím volno, podle územního plánu se zde počítá s výstavbou rodinného domu. Podélné převýšení pozemku činní přibližně 3,2 m při délce kolem 40 metrů. V nejvyšším místě pozemek sousedí s obslužnou ulicí K Rybníčku.
Dům ve tvaru pentagonu je umístěn v horní části pozemku. Ze severu je mírně natočen vůči ulici, tak aby vytvořil reprezentativní zpevněný prostor před domem, který je ponechán bez oplocení. Spodní partie pozemku je ponechána jako zahrada.

Dispoziční řešení
Dispozice domu je pevně vymezená pentagonem, který definuje jak vnější tvar fasád, tak i pevně ohraničuje vnitřní atrium s chodníkem. Obytný prostor společně s garáží je rozmístěn do tří křídel. Zbylá dvě křídla nejsou tvořena hmotou domu. Jsou formována vertikálními dřevěnými lamelami a uzavírají tak tvar pentagonu. Lamely jsou prostorově zavětrované horním ztužujícím rámem, který navazuje na hmotu domu. Mezery mezi lamelami umožňují volný průhled z vnitřního atria do zahrady a dále na Střížovický vrch. Dřevěné lamely jsou půdorysně natočeny tak, aby bránily zvenčí pohledům dovnitř, ale zároveň aby dovolovali pohledy z vnitřku ven. Tímto jednoduchým principem docilujeme příjemného pocitu soukromí uvnitř domu.
Dispozice domu je založená na cestě k vnitřnímu atriu, které zaujímá ústřední roli v příběhu domu. Každý kdo vstupuje do domu, je vizuálně naváděn touto cestou postupně procházející skrz hlavní obytné prostory – obývací pokoj s kuchyní, ložnice. Čas strávený na této cestě nevnímáme jako nedostatek v dispozici, ale právě naopak. Je to čas „kocháním se,“ pohledem do zahrady v atriu. Dalším důležitým momentem, se kterým v návrhu pracujeme, je svah pozemku, který byl pro nás od začátku výzvou. Od klienta jsme dostali jasné zadání navrhnout rodinný dům, ideálně bezbariérový, bez schodů. Výškový rozdíl pozemku je řešen vnitřní rampou. Rampa zde nehraje pouze roli vertikální komunikace, ale také je důležitá z hlediska plynulého ničím nerušeného prožitku z prostoru.
Vstupní křídlo pentagonu plynule navazuje na okolní terén v ulici, nachází se zde garáž pro dvě auta, technická místnost, pracovna, místnost pro hosty, sociální zázemí a hlavní vstup se zádveřím a šatnou. Prostor závětří ze strany ulice vzniknul vyříznutím z hmoty pentagonu. Vzniklá nika (závětří) je celá obložená vodorovnými prkny.
Dispozici pentagonu jsme od začátku inscenovali ve dvou základních scénářích – pro majitele, který bude přijíždět autem a půjde domu přes garáž a pro návštěvu, která půjde přes hlavní vstup. Cesta přes garáž, kterou jsme při prvních variantách upozaďovali, se nám postupně jevila čím dál více podstatná. Uvědomili jsme si, že z hlediska každodenního užívání hraje zásadní roli. Cestu z garáže do obývacího prostoru jsme proložili velkorysou chodbou, která se v celé své délce otevírá do zahrady. Chodba je zároveň prosklením propojena s hostinským pokojem a pracovnou (šicí místností). Míra intimity v pokojích je řešená látkovými závěsy, které si může každý shrnout/rozhrnout, jak je mu libo. Hostinský pokoj, pracovnu a chodbu od sebe oddělují nenosné příčky, které se dají kdykoliv odstranit a vytvořit tak v budoucnu třeba dva velké dětské pokoje.
Hlavní návštěvní vstup plynule navazuje přes prostorné zádveří do hlavního obytného křídla pentagonu, které se postupně, při scházení po rampě, otevírá do převýšeného prostoru s obývacím pokojem a kuchyní. Hlavní obývací prostor plynule navazuje přes velké posuvné dveře do ložnicového křídla s vlastní koupelnou. Ložnicové křídlo je ukončené venkovní krytou terasou s vířivkou a grilem. Vnitřní obvod pentagonu je kryt poměrně velkým přesahem střechy. Přesah jednak brání přehřívání interiéru, zároveň krytý prostor vytváří další vrstvu v užívání domu a komfortní přístup ke kryté terase. Výškový rozdíl vstupního křídla a úrovně vnitřního atria využíváme v části prostoru pod garáží pro zahradní sklad.

autor: Jana Fischerová, Martin Chlanda, Michal Rouha
lokalita: Skorotice, Ústí nad Labem
studie: duben 2015

Více informací

Rozhovor s  Ateliér Povětroň

PŘIPRAVUJEME

Přepis videorozhovoru

firma Cemex

Kanceláře firmy Cemex

Tyto kanceláře nabízejí něco více než jen nové pracovní prostory. Jedinečný design a vybavení vytvořil sociálně-kulturní prostředí, které dodává prostoru lidský rozměr. Výsledkem je plně funkční prostor, který 100% splňuje veškeré požadavky na každodenní čilý provoz, dobře reprezentuje naši společnost a je v souladu s její kulturou a filosofií.