Sjednat schůzku
udělejte krok správným směrem…

BY Architects

Architekt, Praha

“Našim cílem je nacházet hloubku a vrstevnatost v projektech, které nám jsou svěřeny do péče.”


Sídlíme v Praze.

Pro Vás od architektů – to je ateliér BY Architects.

Nabízíme služby v oblasti architekty, urbanismu a designu. Náš přístup se zrcadlí v respektu ke klientovi, k prostředí a ke koncepční práci. Našim cílem je nacházet hloubku a vrstevnatost v projektech, které nám jsou svěřeny do péče. Tvarujeme projekty od celkové koncepce po detail a ve spolupráci s týmem specialistů zajišťujeme kompletní servis ve všech fázích projektu.

MgA. Markéta Zdebská
2010 – BY architects
praxe: Ateliér Pleskot
vzdělání: VŠUP Praha

RK 10 - šít, být a místo mít

Zefektivnění užitné plochy a úložného prostoru ateliéru textilní a oděvní návrhářky. Vytvoření jednoduchého, nerušícího prostředí, se zachováním stávajícího nábytku a doplňků. Systematickým uspořádáním zázemí se z místnosti stal otevřený, rovnoměrně prosvětlený prostor.

Zadání: Zefektivnění užitné plochy a úložného prostoru ateliéru textilní a oděvní návrhářky. Vytvoření jednoduchého, nerušícího prostředí, se zachováním stávajícího nábytku a doplňků.

Koncepce: Systematickým uspořádáním zázemí se z místnosti stal otevřený, rovnoměrně prosvětlený prostor. Nenáviděný sloup, který před rekonstrukcí jen překážel, se stává sochou, nevyužitelný prostor, zúžený původním zázemím na dimenzi komunikace, se nyní stává rovnocennou součástí ateliéru.

Materiály: Doplnění dubových parket, sádrokartonové příčky, cementová stěrka a prosvětlený barrisolový podhled v zázemí, bíle lakované dveře oddělující prostor ateliéru od pruhu zázemí, hliníkový průmyslový žebřík.

Typ stavby: rekonstrukce
Klient: soukromá osoba
Lokalita: Praha Vršovice
Projekt: 2013
Užitná plocha: 35m2
Autor: Markéta Zdebská
Spolupráce: Jakub Lukeš, Karel Hašek
Fotodokumentace: Rostislav Zapletal

Více informací

Jiřina Pivoňková

Markéta navrhovala mé dceři úpravy v bytě, velmi příjemně. Já jsem ji potom oslovila, jestli by se mnou nekonzultovala a tak vznikla naše spolupráce.

Co Vás nejvíce na výsledku překvapilo?
JP: Nejvíc mě překvapilo, jak je tady hodně světla.

Jak jste si vybrala architekta?
JP: Markéta navrhovala mé dceři úpravy v bytě, velmi příjemně. Já jsem ji potom oslovila, jestli by se mnou nekonzultovala a tak vznikla naše spolupráce.

Jak probíhala spolupráce?
JP: Neměla jsem ateliér, tak jsem se šla na nějaké podívat a vybrala jsem si “se sloupem”, což mi přišlo geniální do chvíle než jsem začala ateliér zabydlovat a kdy jsem zjistila, že sloup překáží. Od první chvíle jsem věděla, že to je špatně. Takže jsem ten sloup už neměla tak ráda. Začala jsem přemýšlet o tom, jak to vlastně vyřešit. Po 7 letech jsem potkala Markétu, která mi to vyřešila.
Řekla jsem Markétě, jak bych to chtěla upravit a pak jsem to s ní chtěla konzultovat, jestli si myslí, že je to dobře. Líbilo se mi co dělá a říkala jsem si, že to co jsem si představovala já, je taky dobře. Markéta mi ale potom nastínila úplně jiný koncept, který byl daleko lepší.

MZ: Musím říct za sebe, že i mě to překvapilo, jak moc se to otevřelo. Je tady hodně světla a prostor, který bylo potřeba vytvořit.

JP: Já budu pracovat asi ještě 5 let a pak s tím skončím. Markétě jsem to říkala s tím, že jsou dvě varianty, buď to prodám anebo pronajmu. Markéta proto vymyslela, že by se ateliér dal využít i jako byt, což je hrozně zajímavé. Takže například ve skříni, kde by mohla být zavírací postel, je zásuvka a světlo. Mám i větší záchod, protože by v něm následně mohla být i sprcha.

JP: Jsem strašně ráda, že jsme to udělali. Když bych to udělala tak, jak jsem to původně chtěla já, tak by to nedopadlo dobře, ale to člověk ví teď.

Číst celou referenci

RD 3 - v řadě jen o trochu jinak

Dům: Vzhledem k velikosti parcely je dům navržen jako dvoupodlažní. Horní patro, ve kterém se nacházejí ložnice, je vysunuto nad terén a opírá se o dvě ocelové nožky.

Štít sedlové střechy se tak, se svým archetypálním tvarem, vznáší směrem ke komunikaci. Zastřešuje vstup a parkovací stání a především přirozeně doplňuje uliční frontu. Zbytek horního patra je podepřen nižší ustupující hmotou obsahující obytný prostor a pracovnu, která vyhlíží do ulice.
Na jižní hranici pozemku, u vstupu na pozemek, nový dům komunikuje se starou švestkou, která mu podává ruku a vítá ho mezi starousedlými domy různorodého vzezření. V hlavní průhledové ose stojí stávající třešeň, která zdobí hlavní obytný prostor a schodiště.
Díky hrám denního i umělého osvětlení se z domu stává živý organismus, měnící svou podobu během dne, i v průběhu ročních období.
Domu dávají výraz detaily, provedené v prostých materiálech až po jemnou fazetu na dřevěných stupních schodiště. Důraz byl kladen na výběr každé mřížky, kličky, vypínače, zvonku, či baterie, a to co do typu i konkrétního odstínu.
Kromě zeleného kaučuku, který domem prochází jako spojující prvek, nese dům, od hlavy až k patě, bílé tóny, s drobnými akcenty v černé a šedé. Schéma palety tak tvoří podklad pro život, jehož barevnost vtiskne domu konečnou podobu. Těším se z výsledku a ráda bych poděkovala investorům, bez kterých by dům nemohl vzniknout.

Situace: Pozemek o malé rozloze se nachází na mírném západním svahu, v příměstské části hlavního města. Dopravní dostupnost přímo do centra je velmi dobrá.

lokalita: Praha Kolovraty
realizace: 2011 – 2013
pozemek: 300 m2
užitná plocha: 130 m2
fotodokumentace: Rostislav Zapletal / Markéta Zdebská / Tomáš Rasl

Více informací

RK 3 - jako ryba ve vodě

Rekonstrukce domu v Krušných Horách probíhá již léta. Svépomocí a živelně. Snad právě proto jej, v novém převleku, s vlídností přijímají i sousedé…

Obyvatelé: mladá tříčlenná rodina se vztahem k přírodě

Situace: Mírně svažitý pozemek v malé pohraniční vsi.

Dominující sousedi: Krušné Hory a otevřená krajina.…

Předehra: Mladí manželé si před lety pořídili domek. Po nastěhování začali zjišťovat skutečný stav nemovitosti, a tak jsme se začali bavit o prvních úpravách technického charakteru. Situaci trochu komplikovala momentální finanční situace investorů, a z ní plynoucí požadavek na provádění úprav za provozu.
Na diskusi o architektuře v první fázi nebyl moc prostor, hovory se vedly na téma vlhkost a plíseň. Byla navržena nová skladba podlahy v 1. NP a provedeny drenáže. Díky těmto zásahům se podařilo zásadní problémy odstranit a dům se dal prohlásit za obyvatelný.
Konečně jsme získali prostor k diskuzi o provozu a estetice. Vypracovali jsme studii na postupnou rekonstrukci domu a nezbytné části prováděcí dokumentace. Vznikla tak základní osnova, podle které stavebníci, s ohledem na finanční možnosti a s fyzickou asistencí širšího rodinného kruhu, postupovali.

Dům: Původní dispozice obsahovala jen dvě místnosti , koupelnu, a improvizovaný pokoj v nezatepleném podkroví. Změnou umístění a orientace schodiště se do podkroví podařilo vestavět 3 pokoje, koupelnu a šatny. V přízemí jsme si tak mohli dovolit velký obytný prostor s kuchyní a pracovním koutem. V rámci projektu vznikly také nové okenní otvory, které domu umožňují kontakt s prostředím, kvůli kterému se obyvatelé domu do celé akce s velkým nadšením pustili.

Materiály: Původní stav domu nesl stopy mnoha neodborných zásahů. Na fasádách bylo k nalezení vše od omítky a dřevěných obkladů, až po asfaltový šindel. Střecha z eternitových šablon vykazovala značné poruchy. Pro nový střešní i fasádní plášť byly navrženy tradiční světle šedé šablony, které dům sjednocují. Materiál má navíc schopnost dlouhodobě odolávat místní povětrnosti, což byl jeden ze zásadních požadavků ze strany investora. Dům je kompletně zateplen. V podkroví je díky použití nadkrokevní izolace přiznána konstrukce krovu a dřevěný záklop. Nová okna jsou dřevohliníková.

klient: Michaela a Pavel Norkovi
lokalita: Nová Ves v Horách
typ stavby: rekonstrukce rodinného domu
projekt: 2008 – 2013
realizace: 2009 – 2014
pozemek: 850 m2
užitná plocha: 130 m2
autor: Markéta Zdebská / BY architects
spolupráce: Jan Dobeš, Jana Hajasová, Karel Hašek
fotodokumentace: Markéta Zdebská

Více informací

Michaela a Pavel Norkovi

Díky Markétě jsme měli možnost náš dům smysluplně rekonstruovat. Přišla s vynikajícími nápady a, pro nás, s neotřelým řešením. Provozním i technickým.

I když se poměrně radikální změna zdála zprvu složitá, nakonec se ukázalo, že to vše lze zrealizovat bez větších obtíží, že je to velice funkční a hlavně hezké…

Navíc zde byl vynikající servis při průběhu přestavby, kdy, při nečekaných problémech, Markéta zafungovala a pomohla s jejich řešením.

Rekonstrukce za plného provozu rodiny a zvířat je celkem velká akce, a chvílemi se zdálo, že nás přestavba stojí téměř nadlidské úsilí. Jsme ale rádi, že jsme si tuto cestu zvolili.

Dnes už máme zkolaudováno. Tím je dobrý pocit stvrzen dokonce úředně!

Číst celou referenci

RD 2 - s větrem v zádech

Dům: Jednopodlažní, s ohledem na okolí a na požadavky investora. Koresponduje s charakterem parcely svým podlouhlým tvarem, který je v duchu zvýrazněn průhledem ze zádveří, skrz obytný prostor a terasu, do zahrady.

Dispozice je členěna do dvou traktů, ze kterých nižší obsahuje soukromé části domu (ložnici, dětské pokoje a hlavní koupelnu). Na jednom konci je tato hmota otevřena parkovacím stáním a na druhém konci ji uzavírá domácí dílna s výhledem na polnost. Druhý trakt se od hostovského pokoje zvedá do obytné místnosti. Výška hlavního obytného prostoru graduje na rozhraní venkovního a vnitřního prostoru. Za touto hranicí se nachází polootevřená terasa. Ta je po své delší straně, stejně jako parkovací stání, zahalena do fasádního pláště, který tak celý dům sjednocuje a uzavírá požadovanou mírou intimity. Pultová střecha je navržena v souladu s místně převažujícím směrem severozápadních větrů.

Situace: Rovinatý pozemek se nachází v oblasti bez okolní zástavby, poblíž zahrádkářské kolonie na okraji obce. Parcela má podélný charakter.
Materiály: Konstrukce v systému two-by-four. Fasáda z vertikálně ložených hoblovaných modřínových hranolů kosodélníkového průřezu.

realizace: 2011 – 2012
pozemek: 2000 m2
užitná plocha: 150 m2
autor: Markéta Zdebská / BY architects
spolupráce: Jakub Klaška (studie)
fotodokumentace: Rostislav Zapletal

Více informací

RD 5 - tři a dvacet much jednou ranou

Koncepce / dům: Celý příběh domu je utkán na míru uživateli. Na průhledovou osu jsou navázány jednotlivé funkce, jako by byly postupně promítány na průsvitná plátna, jedna za druhou.

Vnitřní uspořádání domu je založeno na prolínání jednotlivých funkcí a přiřazení pořadí a jejich umístění dle příslušnosti jednotlivých prostor ke společnému jmenovateli. Jednotlivé “klastry” sdružených funkcí se tak mohou vyvíjet v čase dle života rodiny. Místnosti “s motivem”, které tvoří jakési přechody od obytného prostoru do soukromých ložnic, se vůči obytnému prostoru otevírají, či uzavírají, čímž se nabízí prostorová pestrost, volnost a svoboda uspořádání dle potřeb uživatele.

Situace: Rovinatý pozemek, zahrada jako proluka mezi rodinnými domy. Umístění domu, vzhledem k urbanismu oblasti, jasně respektuje uliční čáru. Objekt se tak stává nedílnou, městotvornou složkou místní zástavby. Jedno-podlažní řešení generuje větší rozlohu objektu o celkové zastavěné ploše 210 m2 včetně vnitřního atria. Svým tvarem však do místní zástavby přirozeně zapadá. Moderní tvarosloví navrhované novostavby je osvěžením, nikoli invazí cizorodého tělesa.

lokalita: Hostivice
autor: Markéta Zdebská
spolupráce: Jana Hajasová
projekt: 2010
pozemek: 700 m2
užitná plocha: 162 m2
vizualizace: Jan Drška

Více informací

RD 10 - park v domě

Koncepce / dům: Dům je definován jako “objekt v objektu”, s různou mírou soukromí od volné, polodivoké zahrady, až po intimní atrium uprostřed domu. Fasádu obytného prostoru před vnějším zrakem chrání vymezení soukromé terasy s atmosférami záhonků, paloučků a úkrytů v polostínu stromů. Otvory v obvodové zdi rámují výhledy do blízké i vzdálené krajiny.

Situace: Pozemek se složitými výškovými poměry, na okraji lesa, severně od Nového Boru. Umístění domu je dáno tvarem pozemku a požadavky na užitnou plochu domu, příjezdovou cestou a výhledy. Podlouhlá zahrada s původními solitérními stromy je doplněna o ovocný sad zakončený altánem.

Materiály: Obvodová zeď a pochozí plochy soukromé zahrady jsou navrženy z opuky. Vjezd, vstup na zahradu a otvory ve zdi lze zahalit dřevěnými posuvnými vraty, či žaluziemi. Fasáda domu je z velké části prosklená. Střechu pokrývá intenzivní zeleň.

Více informací

Rozhovor s  BY Architects

Co Vás charakterizuje, jako architekta?
Mě moc nezajímá nějaká extravagance, ale spíš, aby to zapadlo. Musí to vždycky nějakým způsobem koexistovat, jak s lidmi, tak s okolím.

Přirozenost, jednoduchost a vyváženost mezi racionálnem a systémem, který stavba musí nutně obsahovat, aby se dala postavit a mezi mírou nějakého překvapení a nějakým příběhem.

Co Vás inspiruje?
Člověka inspiruje nebo ho potěší opravdu jen ten paprsek světla, jen to stačí, člověka to hned rozezní, je to fajn, stačí jen hrozně malinko.

Co je pro Vás u klienta důležité?
Určitě otevřenost, ta si myslím, je strašně důležitá pro práci a důvěra, protože bez té není vůbec možné se bavit o klientových potřebách. To jsou asi ty nejzákladnější pro tu práci jako takovou. Určitě je dobré, když jsou klienti zajímaví, ve smyslu, že jsou osobnosti. Nechci říct úplně vyhranění, ale lépe se pracuje s někým, kdo má nějaké názory, lépe se s nimi pak komunikuje, lépe se dají odhadnout jejich potřeby.

Co Vás na práci architekta nejvíc baví?
Každá etapa má něco do sebe, ať když začnu od toho napětí, prvního setkání s klientem, když čekám, kdo to bude, jak si budeme rozumět, přes inspirativní momenty, kdy vzniká ten dům, což je moc příjemné. Když je pak dost času a financí, tak je pak i moc hezká ta část, když se projekt dopracovává do podoby, aby se dal ten dům co nejlépe postavit.

Jak probíhá Vaše spolupráce s klienty?
Ideálně se už první schůzka odehrává na dané lokalitě, na pozemku. Bavíme se o základním zadání o potřebách investora. Potom jdeme třeba k němu domů, podíváme se, jak žije teď a co by chtěl změnit a upřesňujeme jeho požadavky. To je fáze, které se snažím věnovat opravdu hodně energie a času, aby bylo jasné, co klient chce a taky co nechce, to je taky docela důležité.

Proč by si měl klient najmout BY Architects?
Myslím si, že mám určitou odvahu a zároveň pokoru. Nejsem úplně typický architekt. Moje povaha nejde nutně za tím, abych si stavila svoje pomníky, to opravdu ne. To by mohlo být zajímavé pro klienta, který nechce vyhazovat peníze za nejistý výsledek, protože neví, jestli ty peníze vkládá do sebe nebo do někoho jiného.

Přepis videorozhovoru

RK 10 - šít, být a místo mít

Jiřina Pivoňková

Markéta navrhovala mé dceři úpravy v bytě, velmi příjemně. Já jsem ji potom oslovila, jestli by se mnou nekonzultovala a tak vznikla naše spolupráce.

Co Vás nejvíce na výsledku překvapilo?
JP: Nejvíc mě překvapilo, jak je tady hodně světla.

Jak jste si vybrala architekta?
JP: Markéta navrhovala mé dceři úpravy v bytě, velmi příjemně. Já jsem ji potom oslovila, jestli by se mnou nekonzultovala a tak vznikla naše spolupráce.

Jak probíhala spolupráce?
JP: Neměla jsem ateliér, tak jsem se šla na nějaké podívat a vybrala jsem si “se sloupem”, což mi přišlo geniální do chvíle než jsem začala ateliér zabydlovat a kdy jsem zjistila, že sloup překáží. Od první chvíle jsem věděla, že to je špatně. Takže jsem ten sloup už neměla tak ráda. Začala jsem přemýšlet o tom, jak to vlastně vyřešit. Po 7 letech jsem potkala Markétu, která mi to vyřešila.
Řekla jsem Markétě, jak bych to chtěla upravit a pak jsem to s ní chtěla konzultovat, jestli si myslí, že je to dobře. Líbilo se mi co dělá a říkala jsem si, že to co jsem si představovala já, je taky dobře. Markéta mi ale potom nastínila úplně jiný koncept, který byl daleko lepší.

MZ: Musím říct za sebe, že i mě to překvapilo, jak moc se to otevřelo. Je tady hodně světla a prostor, který bylo potřeba vytvořit.

JP: Já budu pracovat asi ještě 5 let a pak s tím skončím. Markétě jsem to říkala s tím, že jsou dvě varianty, buď to prodám anebo pronajmu. Markéta proto vymyslela, že by se ateliér dal využít i jako byt, což je hrozně zajímavé. Takže například ve skříni, kde by mohla být zavírací postel, je zásuvka a světlo. Mám i větší záchod, protože by v něm následně mohla být i sprcha.

JP: Jsem strašně ráda, že jsme to udělali. Když bych to udělala tak, jak jsem to původně chtěla já, tak by to nedopadlo dobře, ale to člověk ví teď.

Přepis videorozhovoru

Jiřina Pivoňková

RK 10 - šít, být a místo mít

Markéta navrhovala mé dceři úpravy v bytě, velmi příjemně. Já jsem ji potom oslovila, jestli by se mnou nekonzultovala a tak vznikla naše spolupráce.

Co Vás nejvíce na výsledku překvapilo?
JP: Nejvíc mě překvapilo, jak je tady hodně světla.

Jak jste si vybrala architekta?
JP: Markéta navrhovala mé dceři úpravy v bytě, velmi příjemně. Já jsem ji potom oslovila, jestli by se mnou nekonzultovala a tak vznikla naše spolupráce.

Jak probíhala spolupráce?
JP: Neměla jsem ateliér, tak jsem se šla na nějaké podívat a vybrala jsem si “se sloupem”, což mi přišlo geniální do chvíle než jsem začala ateliér zabydlovat a kdy jsem zjistila, že sloup překáží. Od první chvíle jsem věděla, že to je špatně. Takže jsem ten sloup už neměla tak ráda. Začala jsem přemýšlet o tom, jak to vlastně vyřešit. Po 7 letech jsem potkala Markétu, která mi to vyřešila.
Řekla jsem Markétě, jak bych to chtěla upravit a pak jsem to s ní chtěla konzultovat, jestli si myslí, že je to dobře. Líbilo se mi co dělá a říkala jsem si, že to co jsem si představovala já, je taky dobře. Markéta mi ale potom nastínila úplně jiný koncept, který byl daleko lepší.

MZ: Musím říct za sebe, že i mě to překvapilo, jak moc se to otevřelo. Je tady hodně světla a prostor, který bylo potřeba vytvořit.

JP: Já budu pracovat asi ještě 5 let a pak s tím skončím. Markétě jsem to říkala s tím, že jsou dvě varianty, buď to prodám anebo pronajmu. Markéta proto vymyslela, že by se ateliér dal využít i jako byt, což je hrozně zajímavé. Takže například ve skříni, kde by mohla být zavírací postel, je zásuvka a světlo. Mám i větší záchod, protože by v něm následně mohla být i sprcha.

JP: Jsem strašně ráda, že jsme to udělali. Když bych to udělala tak, jak jsem to původně chtěla já, tak by to nedopadlo dobře, ale to člověk ví teď.

Michaela a Pavel Norkovi

RK 3 - jako ryba ve vodě

Díky Markétě jsme měli možnost náš dům smysluplně rekonstruovat. Přišla s vynikajícími nápady a, pro nás, s neotřelým řešením. Provozním i technickým.

I když se poměrně radikální změna zdála zprvu složitá, nakonec se ukázalo, že to vše lze zrealizovat bez větších obtíží, že je to velice funkční a hlavně hezké…

Navíc zde byl vynikající servis při průběhu přestavby, kdy, při nečekaných problémech, Markéta zafungovala a pomohla s jejich řešením.

Rekonstrukce za plného provozu rodiny a zvířat je celkem velká akce, a chvílemi se zdálo, že nás přestavba stojí téměř nadlidské úsilí. Jsme ale rádi, že jsme si tuto cestu zvolili.

Dnes už máme zkolaudováno. Tím je dobrý pocit stvrzen dokonce úředně!