Sjednat schůzku
udělejte krok správným směrem…

JRA

Architekt, Praha

“Práce je pro nás především radost, která se rozvíjí s každým novým projektem a s každou pozitivní odezvou.”


Sídlíme v Praze.

JRA – Jaroušek Rochová architekti.
Většinu projektů řešíme od celku až po detail, na který klademe velký důraz. Stavby navrhujeme klientům na míru, v každém domě a interiéru se snažíme odrazit osobnost a jedinečnost jeho obyvatele. Komunikace s klientem je pro nás velice důležitá k docílení co nejlepšího výsledku.

V roce 2011 nám byla udělena cena v soutěži Grand Prix Architektů 2011 Národní Cena za Architekturu v kategorii Rodinný dům za projekt Rodinného domu v Malé Lhotě.

Ing. arch. Radek Jaroušek
2003 – JRA Jaroušek Rochová architekti
vzdělání: FA ČVUT Praha

Ing. arch. Magdalena Rochová
2003 – JRA Jaroušek Rochová architekti
vzdělání: FA ČVUT Praha, BBAA-UPV a ETSA-UPV Valencie, Španělsko

Rodinný dům v Řevnicích

Pozemek, na kterém dům vznikl, se nachází ve vilové čtvrti na severním svahu Řevnic nad údolím Berounky. Dům je situován do spodní části pozemku, tak aby co nejvíce využíval jižní část zahrady. Severovýchodní roh domu má návaznost do zeleně zahrad a otevřený výhled do údolí.

Hmota domu je zasazena do terénu tak, aby respektovala svažitý terén pozemku. Jednopatrová stavba s rovnou střechou a podzemním patrem, je zapuštěna do zeleně zahrady. Hmota prvního nadzemního podlaží je předsazena přes podzemní patro. V přední části směrem do ulice je odlehčena vykonzolováním nad přístupovou část domu. Pomyslný čtvercový půdorys protíná křivka elipsy, která vymezuje jižní fasádu domu a vytváří zapuštěné polouzavřené patio s přetaženou tenkou pergolou. Dům je v částech východní, severní a západní fasády jakoby uzavřen sám do sebe, v jižní části se naopak dům otevírá do zeleně zahrady a využívá intimní terasu.

Dům je propojený v jedné výškové úrovni s terasou a zahradou. Podzemní patro navazuje na příjezdovou a vstupní cestu.

Podzemní patro slouží jako vstup do domu s hlavním schodištěm do obytné části. Dále je zde umístěna garáž, technické zázemí a prádelna. V severovýchodním rohu je situován hostinský pokoj s koupelnou. Dispozičně je plocha nadzemní patra domu rozdělena na obytnou část a ložnicovou část. Obytná část je složena z hlavního obytného prostoru, jídelny a kuchyně s výstupy na terasu. Tato obytná část využívá po celé jedné délce transparentní zakřivené jižní fasády, se stálým kontaktem se zahradou a vlastním domem.

Do druhé části domu, která je vymezena severovýchodním rohem s krásným výhledem a částí pokračujícího zakřivení orientovaného do patia, jsou situovány ložnice a chodba se šatnou.
V domě jsou důležité průhledy a jednotlivé výhledy skrz prostory do výseků zeleně, které tvoří jednotlivé obrazy.

Autor: JRA – Jaroušek Rochová architekti
Statika: Ing. Radek Brandejs
Adresa: Řevnice, Česká republika
Investor: soukromá osoba
Projekt: 2010- 2011
Realizace: 2011- 2013
Celková užitná plocha: 288 m2
Zastavěná plocha: 198 m2
Plocha pozemku: 1153 m2
Foto: Filip Šlapal

Více informací

Rodinný dům v Malé Lhotě

Pozemek, na kterém dům vznikl, se nachází v malebné vesnici na návsi v údolí na okraji Českomoravské vrchoviny. Původně na tomto pozemku stály vesnické budovy, které byly v dezolátním stavu a byly odstraněny. Hlavním cílem návrhu bylo vytvořit objekt, který by na sebe neupozorňoval a nebyl pro vesnici nepřítelem. Dům vychází z tvarosloví původních domů na vesnici.

Hmota novostavby částečně respektuje členění hmot původní usedlosti. Podélná hmota domu se sedlovou střechou je orientovaná kolmo na náves. Fasáda směrem do návsi má jednoduchý štít, který pak navazuje na kamenné stěny ohraničující vlastní pozemek. Tyto stěny kopírují původní stěny a vznikly použitím kamení z rozbořených starých stavení. Díky tomu byla vytvořena jedna úroveň pobytového patra a zahrady. Od vedlejšího domu je dům odsazen zapuštěnou garáží se vstupem do domu. Důležité bylo také v návrhu zakomponování staré lípy, ke které se dům přisadil a vznikl tak příjemný vstup do domu krytý tímto stromem.

Do domu se vstupuje v úrovni garáže, kde je vstupní hala. Garáž je doplněna o technickou místnost a prádelnu, které navazují na vstupní halu. Po schodišti se vystoupá o půl patra do obytné části, která je v jedné úrovni propojena s pobytovou zahradou velkými posuvnými okny Tento prostor je otevřen až k hřebenu střechy bez použití vazných trámů a osvětlen vrchním podélným oknem . Obytné patro tvoří obývací prostor spojený s kuchyní a jídelnou. Kuchyňská část je zapuštěna pod podkrovní část. Snížený strop nad kuchyní je železobetonový žebírkový strop. Za dřevěnou stěnou směrem do ulice je umístěna hlavní ložnice s koupelnou.

Z hlavního prostoru se po jednoramenném schodišti s pevnými dřevěnými bočnicemi vystoupá na podkrovní galerii,která lemuje hlavní obytný prostor. Jako zábradlí jsme použili atypicky kotvené dubové dřevěné profily bez horního propojení. Z této galerie se vstupuje do dvou stran, kde jsou umístěny ložnice, koupelna a šatna.

Autor: JRA – Jaroušek Rochová architekti
Statika: Ing. Radek Brandejs
Adresa: Malá Lhota, Česká republika
Investor: soukromá osoba
Projekt: 2007- 2008
Realizace: 2008- 2010
Celková užitná plocha: 330 m2
Zastavěná plocha: 335 m2
Plocha pozemku: 5690 m2
Foto: Filip Šlapal

Více informací

Majitel Rodinného domu v Malé Lhotě

… čím dál více se mi chce z Brna právě sem…

Číst celou referenci

Rekonstrukce a dostavba secesní vily v Brně

Secesní vila se nachází na rohové parcele v Brně – Černých Polích.
V rekonstruovaných částech vily jsme se snažili navrátit k původnímu, zachovat secesní charakter a u nových dostavěných částí se naopak odlišit od původní stavby. Dům je zvenku detailně zdoben řadou secesních prvků, které byly spolu s kastlovými okny, vstupními dveřmi a zimní zahradou repasovány.

Hlavní hmotové úpravy jsme navrhli v části orientované do zahradního vnitrobloku. V této části střechy tak vznikl prosklený vikýř jehož hmota navazuje na vystupující hmotu domu a vytváří jasný pokračující objem. Chtěli jsme, aby výraz této nové nástavby byl ve vztahu k secesní fasádě co nejabstraktnější, okna jsou proto skryta za pevnými měděnými žaluziemi a celkový výraz je tak sjednocen. Prostor interiéru je díky nástavbě zvětšen a otevírá se do klidné části zahradního vnitrobloku.

Autor: JRA – Jaroušek Rochová architekti
Adresa: Brno – Černá pole, Česká republika
Investor: soukromá osoba
Projekt: 2003-2004
Realizace: 2005-2006
Celková užitná plocha:
byt 1. patro 157 m2
byt 2. patro 150 m2, 43 m2 (vložené patro)
Foto: Filip Šlapal

Více informací

Půdní vestavba v Českých Budějovicích

Půdní vestavba je navržena do historického domu v centru Českých Budějovic. Vestavba využívá původní tvar střechy, vnitřní prostory jsou definovány prolínáním směrů šikmé střechy nad historickým půdorysem. Původní krov byl repasován a doplněn, nosné konstrukce dřevěného krovu jsou přiznány. Směrem do ulice bylo do krovu vloženo patro, v části do parku a k řece je krov otevřen na celou výšku a vytváří hlavní prostor obytné části.

Vstupní hala je oddělena od dalších prostor bytu prosklenými ocelovými dveřmi. Obytná část a jídelna jsou otevřeny do celého krovu a schodištěm propojeny s pracovnou horního patra. Na jídelnu navazuje vestavěná kuchyň s dubové dýhy a oceli. Obytná část je propojena s exteriérem vikýřem s ocelovými okny a výstupem na terasu. Otevřenému prostoru dominuje artefakt krbu z patinované oceli, na který navazují vestavěné dubové komody se skrytou televizí. V dalších částech spodního patra se nacházejí jednotlivé ložnice a dvě koupelny, ve kterých je použita stěrka tadelakt v kombinaci se slinutou mozaikou.

Prostory horního vestavěného patra ve vrcholu krovu jsou rozděleny vloženými dýhovanými trojúhelníkovými panely s bezfalcovými dveřmi. Tím jsou vytvořeny prostory pracovny, šatny, ložnice a koupelny.

V interiéru jsme používali přírodní materiály jako olejované dřevo, patinovanou surovou ocel, přírodní stěrku tadelakt, slinutou mozaiku, dubovou dýhu a hrubé omítky.

Surové dřevěné trámy prostupují celým interiérem spolu s patinovanou ocelí, všechny povrchy šikmých ploch a stěn jsou opatřeny šedou probarvovanou omítkou. Podlahy jsou masivní dubové palubkové s olejovým nátěrem, pouze v koupelně v horním patře je olejovaná teaková podlaha s dřevěným sprchovým roštem.

Hlavní osvětlení interiéru je řešeno lineárními zářivkami, které jsou schovány v ocelových lištách na horních plochách trámů, osvětlují nepřímo interiér a rozprostírají světlo celým krovem.

Autoři: JRA – Jaroušek Rochová architekti
Projekt: 2006
Realizace: 2006 – 2007
Celková užitná plocha: 270 m2
Foto: Filip Šlapal

Více informací

Rozhovor s  JRA

PŘIPRAVUJEME

Přepis videorozhovoru

Majitel Rodinného domu v Malé Lhotě

Rodinný dům v Malé Lhotě

… čím dál více se mi chce z Brna právě sem…