Sjednat schůzku
udělejte krok správným směrem…

Roháč Stratil

Architekt, Praha

“Individuální a pružný přístup nám umožňuje pracovat na projektu přímo “s klientem” a ne jen “pro klienta”.”


Sídlíme v Praze.

Architektura pro nás není práce od osmi do šesti – když jsme jako malí kluci neustále něco kreslili na papír, dělali jsme to prostě proto, že nás to bavilo. Za ty roky se nic nezměnilo. Baví nás to pořád a chceme to dělat pro Vás.

Individuální a flexibilní přístup ke klientovi je naší alfou a omegou. Jsme připraveni vést dialog o Vašich největších snech a vtisknout jim jedinečnou tvář. Komplexní řešení od návrhu po realizaci, důraz na jednoduchost a funkčnost a především zkušenost v oblasti projektů rodinných i bytových domů z nás dělají zkušené a orientované partnery v této oblasti.

Ukážeme Vám výhody spolupráce s architektem na Vašem domě.

Ing.Mgr.art. Jan Roháč
2009 – Roháč Stratil architektonický ateliér
vzdělání: VŠVU Bratislava, AVU Praha, FAST ČVUT Praha

MgA. Bronislav Stratil
2009 – Roháč Stratil architektonický ateliér
2007 – Stratil architekt
praxe: Dominique Perrault architecture
vzdělání: AVU Praha, Ecole d´architecture La Villette, Paříž, FA VUT Brno

Řadový rodinný dům v Jinonicích

Stavba je součástí souboru malých řadových domků. Řada je orientována severozápad-jihovýchod. Průčelí jsou potom ideálně orientována, severovýchodní vstupní a jihozápadní do pobytové zahrady.

Původní domky byly projektovány v roce 1930. Domky mají průběžnou sedlovou střechu. Šířka parcel je 5,0 m. Hloubka původních domků je 7,2 m. Většina domků prošla stavebními úpravami. Provedené úpravy okolních domků zahrnují přístavby, půdní vestavby a s tím související změny tvaru střechy dále úpravy otvorů včetně členění a barvy okenních rámů.

Nový dům: Protože se jedná o řadovou zástavbu, byla hmota domu určena danými parametry sousedních staveb. Návrh budovy tak spočíval pouze v upřesnění proporcí a řešení detailů. Zejména návrhu základního detailu osazení oken na konstrukci. Okno má šířku parcely a konstrukční výšku podlaží. Je osazeno zvenku. Není vloženo do otvoru. Toto okno se opakuje dvakrát na každé fasádě. Rozsah prosklení byl určen jednoduchým parametrem, a to maximalizací prosklení obou průčelí. Nosnou konstrukcí domu je ocelový skelet. Ocelová nosná konstrukce byla zvolena proto, aby poměr hrubé podlažní plochy k ploše užitné byl co největší. Jinými slovy tak, aby konstrukce zabírala v půdoryse minimum z omezené zastavitelné plochy.

Okna: Rámy okenních profilů jsou hliníkové. Materiál byl navržen z důvodu realizovatelnosti relativně velkých křídel. Křídla mají rozměr cca 2,5 × 3,0 m (š x v) . Barva okenních rámů původní zástavby je bílá. Bílá jsou proto i okna novostavby.

Dispoziční uspořádání: Hlavní vstup je ze severovýchodu. Od komunikace je fasáda oddělena malou předzahrádkou. Půdorys přízemí je jeden otevřený prostor s funkcemi vstupního prostoru, jídelny, kuchyně a obývacího pokoje. Ze zóny obývacího pokoje se vstupuje na zahradu. Na zahradě je vzrostlý strom – meruňka. V přízemní je stavebně oddělena koupelna s WC. 2.np je s 1.np propojeno přímočarým jednoramenným schodištěm. Ve 2.np jsou dvě samostatné ložnice, WC s umývadlem. Terasa navazuje na severní ložnici. Suterén není přímo propojen s nadzemním podlažím. Do pokoje v suterénu se vstupuje pouze přímo ze zahrady.

Autor: Jan Roháč
Adresa: Záluské 11, Jinonice, Praha
Realizace: 2013
Užitná plocha: 92 m²
Zastavěná plocha: 57 m²
Plocha pozemku: 112 m²
Obestavěný prostor: 355 m³
Fotograf: Ester Havlová

Více informací

Láďa, 37 let

Pro svoje návrhy používá osvědčené tvary, řešení a materiály funkcionalistického období. Vytváří tvarově i barevně čisté a logické stavby, které během různých období působí stále elegantně a nadčasově.

Velikou předností je jeho umělecké vzdělání a cítění, neboť se snaží své stavby oživit zajímavým, výtvarně řešeným detailem některé běžné provozní součásti budovy.

Navrhované stavby svými kompaktními tvary a jednotností nejsou náročné na výstavbu a tím i na cenu. Pokud je to z hlediska rozpočtu nutné, snaží se najít prostor k úsporám tak, aby vždy zůstal zachovaný původně navržený ideální vzhled domu. Díky řadě různých realizací je zastáncem lety prověřených klasických technologických postupů a materiálů. Pomůže s porovnáním cenových nabídek, případně doporučí někoho ze svých osvědčených dodavatelů. Při výstavbě se stavební firmou aktivně spolupracuje, při vzniku problému vymyslí rychle řešení. Zakázku zrealizuje od stavebního povolení po zařízení interiéru.

Číst celou referenci

Rekonstrukce a přístavba rodinného domu na Smíchově

Jedná se o rekonstrukci a přístavbu řadového rodinného domu postaveného dle původní dokumentace z roku 1926 a později přistavěného dle dokumentace z roku 1998.

Náš projekt stavebních úprav řešil základní provozní a funkční problémy. Konkrétně propojení vnitřního prostoru domu s garáží, přímé propojení obytného vnitřního prostoru se zahradou, zobytnění suterénu a půdy, vybudování střešní terasy a vertikální komunikaci mezi takto vzniklými pěti úrovněmi obytných prostor a ploch.

Stávající dům byl ve hmotě zachován v původních proporcích. Nově byla provedena fasáda a střešní krytina (bobrovka). Výplně otvorů byly nahrazeny novými dřevěnými kastlovými okny se stejným členěním a barvou nátěru rámů. Přístavby vstupního prostoru, zimní zahrady a výtahové šachty jsou přidané objemy k základní hmotě domu. Kontrast přístaveb s původní stavbou je podpořen použitím velkých prosklených ploch osazených do profilů z lakovaného hliníku.
Členění a profily polí oplocení jsou kopií původního za použití jiného materiálu a povrchové úpravy.

Autor: Jan Roháč
Návrh interiéru: Martin Sladký, defakto
Návrh zahrady: Martina Vlnasová
Adresa: Praha 5 – Smíchov
Dodavatel stavby: TRENTA
Projekt: 2008
Realizace: 2011
Fotograf: Ester Havlová

Více informací

Rodinný dvojdům v Herinku

Parcela se nachází na okraji obce Herink. Pozemek je mírně svažitý k západu, přímo sousedí s rybníkem. Rybník lemovaný po obvodě vzrostlými lipami dává této části obce jedinečný charakter.

Dům je postaven na půdorysu protáhlého obdélníku orientovaného delší osou východ-západ. Je dvoupodlažní s plochou střechou. Atika na východní straně je zvýšená a reaguje tak na směr svažitosti terénu. Oplocení parcely tvoří kamenná zeď z neopracovaných pískovcových bloků. Garáž je integrována do zdi plotu, tvoří tak s plotem jeden kompaktní celek. Hladká světlá fasáda domu je v kontrastu s kamenným oplocením a se zahradou.

Vnitřní uspořádání: Dům je vnitřně tvořen dvěma samostatnými obytnými jednotkami. Vstup na parcelu je z jižní strany. Obytné jednotky se od sebe liší drobnými úpravami dispozice a členění okenních otvorů. Tyto odlišnosti logicky vycházejí z rozdílných podmínek umístění na parcele. Konkrétně západní polovina má velké okno s výhledem na rybník. Východní polovina domu má naopak hlavní obývací místnost orientovanou na jihovýchodní nároží, kde je jako filtr mezi venkovním a vnitřním prostředím navržena zimní zahrada. V přízemí jsou dále jídelny, které jsou velkým oknem otevřené do intimního venkovního prostoru letní jídelny osluněné východním sluncem. Součástí prostoru jídelny je kuchyňský kout. V patře jsou ložnice. Na střeše je navržena pobytová terasa a solárium chráněné proti větru ze tří stran zvýšenou atikou.

Autor: Jan Roháč
Projekt – realizace, 2006 – 2008
Užitná plocha domu: 369 m²
Obestavěný prostor: 1688 m³
Plocha pozemku: 934 m²
Zastavěná plocha pozemku: 30%
Fotograf: Ester Havlová

Více informací

Rodinný dům v Písnici

Třípodlažní rodinný dům se nachází v rovinaté krajině jižní periferie prahy. Vstupní polosuterén, zčásti uzavřený a vytápěný, zčásti tvořící kryté parkování s venkovním klimatem, je vertikálně propojen točitým schodištěm se společenským prvním nadzemním podlažím a ložnicovým druhým nadzemním podlažím.

Společenské podlaží je jedním otevřeným prostorem o půdorysné ploše 94 m2. Ložnicové podlaží je děleno křivkovými příčkami s dveřmi. Za účelem dosažení otevřenosti vnitřních prostorů je použita sloupová ocelová nosná konstrukce. Zastřešení domu tvoří šikmé plochy hřebenem orientované k severu.

Autor: Jan Roháč
Projekt – realizace, 2004 – 2007
Užitná plocha domu: 270 m²
Obestavěný prostor: 920 m³
Plocha pozemku: 740 m²
Zastavěná plocha pozemku: 15%
Fotograf: Ester Havlová

Více informací

Marek, 38 let

Základní požadavek “prosvětlený, otevřený a vzdušný rodinný dům” byl zcela
naplněn. Velký otevřený prostor v přízemí je v přímém kontaktu se zahradou,
což jsme velice ocenili při odrůstání dětí, jelikož na ně bylo stále vidět.

Oblé tvary příček v horním patře působí útulným a příjemným dojmem. Velmi
elegantně je také vyřešeno stání pro auta s částečně uzavřeným prostorem.
Ani po sedmi letech nemáme potřebu nic měnit.

Spolupráci s ateliérem Jana Roháče hodnotím velice kladně a to jak v
přípravné-projektové části, tak i při dozorování vlastního průběhu stavby a
vybavení interiéru. Byl zde kladen velký důraz na detail a použité
materiály. S tímto ateliérem spolupracuji i nadále při realizaci dalších
stavebních projektů.

Číst celou referenci

Rodinný dům v Říčanech

Daniel Dvorský

Chtěli jsme rodinný dům a dostali jsme domov plný světla, předčilo to naše očekávání. Pokaždé když se vracím domů a vidím tu jednoduchost, čistotu a krásný tvar, zvedne mi to náladu.

Číst celou referenci

Rekonstrukce a přístavba rodinného domu v Sedleci

Mirek

V roce 2008 jsem koupil zanedbaný funkcionalistický řadový domek, který vyžadoval celkovou rekonstrukci a drobnou dostavbu, aby vyhovoval mým potřebám.

Oslovil jsem architekta s jasným zadáním, že chci zachovat atmosféru domu 30. let, ale potřebuji vyřešit vnitřní dispozici, dostavbu a celkový charakter domu. Architekt se ve svém návrhu inspiroval původní kvalitní architekturou. Tu obohatil výrazným pásovým oknem do zahrady, šedými rámy oken a zajímavou jemně strukturovanou omítkou. Tím docílil efektu, který mě stále baví. Příchozí návštěvy si nejsou jisty, zda jsou v novostavbě, či v historickém domě. Vše je propojeno do přirozeného celku. Architekt mě pomohl i v pojetí interiéru. Přesvědčil mne o světlé dřevěné podlaze a spoustě dalších důležitých detailů, které vytvářejí dohromady pohodlné a podle mého názoru i kvalitní bydlení. V domě se mi bydlí dobře a i po pěti letech bych nic neměnil.

Číst celou referenci

Dostavba Divadla Loutek Ostrava

Stávající solitérní objekt Divadla loutek byl vybudovaný před deseti lety na okraji Černé louky, v pozici, která je jedním z nástupů do budoucího architektonického komplexu dostavby města mezi Karolínou, Ostravicí a Masarykovým náměstím.

Okolí divadla se má stát otevřeným veřejným prostorem a stávající kruhový objekt není v hladině parteru možno z prostorových ani kompozičních důvodů rozšiřovat. Autoři ke stávající stavbě přidali novou hmotu věže, která podobně jako v historii kampanila vytvoří spolu s mateřskou stavbou divadla kompoziční celek. Jádro dostavby – plošně náročná studiová scéna s nezbytnými přilehlými provozy – je zapuštěná pod povrchem budoucího náměstí.

Architektura: V parteru věže je navržen divadelní klub s malou expozicí loutkářství, v patrech je zázemí pracovníků divadla a depozitář loutek. Rozlehlý suterén s konstrukční výškou cca 6m se rozvíjí kolem vysokého prostoru studiové scény. Centrální studiový prostor pod půdorysem věže je proskleným portálem prosvětlen skrze široké schodiště amfiteátru zapuštěného do země.
Na vrcholu věže je umístěn orloj – kruhové okno o průměru 5m, kryté ocelovou mříží, která nese soustavu svítidel, zobrazujících mapu hvězdné oblohy, a ukazujících časové údaje. Mapa je doplněna galerií loutek – lodžií s okenicemi, za kterými budou pohyblivé loutky, zahajující krátkým spektáklem každé představení divadla.
Věž je konstrukčně řešena jako filigránská železobetonová klec z pohledového betonu, zateplená zevnitř. Železobetonové stropní desky jsou nad sebou propojeny volným systémem nosných stěn. Desky jednotlivých podlaží uvnitř věže jsou vynášeny přes isokorby.

Divadelní prostor: Budoucí studiová scéna má sloužit nejen k divadelním inscenacím, ale také jako zkušebna, výukový prostor pro dramatické a divadelně-výtvarné kroužky, prostor pro práci s handicapovanými dětmi (terapie loutkou) a společenský sál.
Během práce na členění dispozici suterénu se autoři potýkali s nedostatkem prostoru inscenačního i provozního. Hlavní studiový prostor o rozměrech 10×10m, vymezený čtyřmi pilíři, které nesou nadzemní část dostavby byl vložen do nadřazeného prostoru foyer. Vznikají tak čtyři divadelní portály otevírající inscenační prostor ze studia do 4 stran: do bočního jeviště, do venkovní dvorany amfiteátru, ke schodišti foyer a do dílny. Všechny prostory lze zapojit do inscenací v mnoha prostorových kombinacích.

Místo stavby: Moravská Ostrava, okraj Černé louky, nedaleko Masarykova náměstí.
Účel stavby: Alternativní scéna se zázemím a venkovním amfiteátrem
Investor: Divadlo loutek Ostrava.
Předpokládané zahájení a ukončení: 05/2010 – 09/2011
Výměry: Užitková plocha: 966,7m2, kubatura: 5711m3, zastav. plocha suterénu: 438,6m2, amfiteatr 221,6m2
Předpokládané náklady 80mil.Kč
Autoři: Petr M.Hájek, Gabriela Minářová, Bronislav Stratil.
Spolupráce: společnost Archon, s.r.o. – Radka Drmotová, Jan Filip, Jan Vacek; statika – Václav Jandáček; TZB – Petlach, s.r.o
Fotograf: Ester Havlová

Více informací

Rozhovor s  Roháč Stratil

PŘIPRAVUJEME

Přepis videorozhovoru

Láďa, 37 let

Řadový rodinný dům v Jinonicích

Pro svoje návrhy používá osvědčené tvary, řešení a materiály funkcionalistického období. Vytváří tvarově i barevně čisté a logické stavby, které během různých období působí stále elegantně a nadčasově.

Velikou předností je jeho umělecké vzdělání a cítění, neboť se snaží své stavby oživit zajímavým, výtvarně řešeným detailem některé běžné provozní součásti budovy.

Navrhované stavby svými kompaktními tvary a jednotností nejsou náročné na výstavbu a tím i na cenu. Pokud je to z hlediska rozpočtu nutné, snaží se najít prostor k úsporám tak, aby vždy zůstal zachovaný původně navržený ideální vzhled domu. Díky řadě různých realizací je zastáncem lety prověřených klasických technologických postupů a materiálů. Pomůže s porovnáním cenových nabídek, případně doporučí někoho ze svých osvědčených dodavatelů. Při výstavbě se stavební firmou aktivně spolupracuje, při vzniku problému vymyslí rychle řešení. Zakázku zrealizuje od stavebního povolení po zařízení interiéru.

Marek, 38 let

Rodinný dům v Písnici

Základní požadavek “prosvětlený, otevřený a vzdušný rodinný dům” byl zcela
naplněn. Velký otevřený prostor v přízemí je v přímém kontaktu se zahradou,
což jsme velice ocenili při odrůstání dětí, jelikož na ně bylo stále vidět.

Oblé tvary příček v horním patře působí útulným a příjemným dojmem. Velmi
elegantně je také vyřešeno stání pro auta s částečně uzavřeným prostorem.
Ani po sedmi letech nemáme potřebu nic měnit.

Spolupráci s ateliérem Jana Roháče hodnotím velice kladně a to jak v
přípravné-projektové části, tak i při dozorování vlastního průběhu stavby a
vybavení interiéru. Byl zde kladen velký důraz na detail a použité
materiály. S tímto ateliérem spolupracuji i nadále při realizaci dalších
stavebních projektů.

Daniel Dvorský

Rodinný dům v Říčanech

Chtěli jsme rodinný dům a dostali jsme domov plný světla, předčilo to naše očekávání. Pokaždé když se vracím domů a vidím tu jednoduchost, čistotu a krásný tvar, zvedne mi to náladu.

Mirek

Rekonstrukce a přístavba rodinného domu v Sedleci

V roce 2008 jsem koupil zanedbaný funkcionalistický řadový domek, který vyžadoval celkovou rekonstrukci a drobnou dostavbu, aby vyhovoval mým potřebám.

Oslovil jsem architekta s jasným zadáním, že chci zachovat atmosféru domu 30. let, ale potřebuji vyřešit vnitřní dispozici, dostavbu a celkový charakter domu. Architekt se ve svém návrhu inspiroval původní kvalitní architekturou. Tu obohatil výrazným pásovým oknem do zahrady, šedými rámy oken a zajímavou jemně strukturovanou omítkou. Tím docílil efektu, který mě stále baví. Příchozí návštěvy si nejsou jisty, zda jsou v novostavbě, či v historickém domě. Vše je propojeno do přirozeného celku. Architekt mě pomohl i v pojetí interiéru. Přesvědčil mne o světlé dřevěné podlaze a spoustě dalších důležitých detailů, které vytvářejí dohromady pohodlné a podle mého názoru i kvalitní bydlení. V domě se mi bydlí dobře a i po pěti letech bych nic neměnil.