Sjednat schůzku
udělejte krok správným směrem…

WMA architects

Architekt, Opava

“Naše tvorba vychází z principů minimalismu, snahy o jednoduchost, účelnost a současně nadčasovost výrazu.”


Sídlíme v Opavě.

WMA architects byli založení jako volné sdružení architektů v květnu 2006 v Opavě. Zabýváme se komplexní tvorbou projektů od prvotních architektonických návrhů až po realizaci. Konkrétně návrhy urbanistických studií, obytných, veřejných a průmyslových staveb, včetně rekonstrukcí, návrhu interiérů a designu. Klademe velký důraz na spolupráci a dialog s investorem. V naší práci se snažíme rozvíjet naše znalosti místní architektury se zkušenostmi ze zahraničí.
Naše tvorba vychází z principů minimalismu, snaha o jednoduchost, účelnost a současně nadčasovost výrazu. Domy jsou převážně tvarově jednoduché, akcentovány kompozicí oken, obkladu apod. Důležitým aspektem je vlastní zadání a místo, které určuje koncept domu.

Ing. arch. Adam Weczerek
2006 – WMA architects
praxe: ateliér Wittassek, ateliér Kuzemenský a spol.
vzdělání : FA VUT Brno, Strathclyde University Glasgow

Ing. arch. Martin Materna
2006 – WMA architects
praxe: PP architects, Sendler – Babka, Radko Květ
vzdělání : FA VUT Brno, TU Graz, FAST VUT Brno

Rekonstrukce rodinného domu v Kravařích

Záměrem bylo vytvořit současné bydlení pro jednu rodinu za minimální náklady, respektive s minimálními zásahy do stávajícího objektu. Původní stavba byla dispozičně naprosto nevyhovující a předimenzovaná.

Původní dvoupatrový dům se sedlovou polovalbovou střechou byl postaven v 50. letech minulého století. O třicet let později proběhla na jeho severní straně dvoupatrová přístavba s plochou střechou. Stavba se nachází zhruba pět metrů od komunikace a jeden metr od hranice další parcely na západní straně. Ze severní a východní strany má zahradu.
Rekonstrukce proběhla v období dvou let za použití standardních stavebních materiálů a technologií, v podstatě svépomocí.

Koncept řešení
Byly vytvořeny dvě základní hmoty domu – starší část stavby tvoří vstup, vnitřní komunikace, sociální a technické zázemí a ložnice. V exteriéru je tato hmota oddělena bílou omítkou.
Novější hmota tvoří společenskou část s obývacím pokojem, kuchyní, jídelnou a galerií. Vzhledem ke špatné využitelnosti původní dispozice s množstvím malých pokojů bylo třeba v polovině plochy této části objektu vybourat strop nad 1. NP. Podařilo se tak docílit toho, že i poměrně malá společenská část získala velkorysý charakter. Její prostor se zároveň otevírá do zahrady a dochází tak k logickému propojení s exteriérem. Terénními úpravami byla zhotovena terasa, která na obytný prostor navazuje.
Tato hmota je obložena modřínovým obkladem. Nově se dostavělo pouze závětří jako lehká dřevěná konstrukce.
Úskalím bylo vytvořit dobré proslunění obytných prostor, protože jsou orientovány především k severu. Proto je tu z východní a severní strany velké rohové okno, aby absorbovaly ranní slunce. Kromě toho je tu také nový střešní světlík ve stropě, díky němuž je místnost prosvětlena během dne. Ze západní strany je pod stropem pásové okno. Bylo tak dosaženo zajímavého efektu proměnlivé barevnosti a intenzity proslunění. Zároveň se v létě severní obývací prostor tolik nepřehřívá.

Autor: WMA architects, Adam Weczerek, Martin Materna,
Investor: Adam Weczerek
Adresa: Kravaře, okr. Opava, Česká republika
Realizace: 2009-2011
Zastavěná plocha: 175 m2
užitná plocha: 208 m2
obestavěný prostor: 981 m3
náklady: 1 600 000,-kč

Více informací

Rodinný dům v Ludgeřovicích

Investor měl jasný názor na podlažnost a náplň domu. Vyžadoval prosvětlený přízemní dům, který bude střídmý, avšak pohodlný a komfortní.

Místo
Pozemek se nachází v obci Ludgeřovice – Vrablovec, mezi Ostravou a Hlučínem Ludgeřovice v okrese Opava sousedící s moravskoslezskou metropolí. I přes těsnou blízkost průmyslové Ostravy je životní prostředí v místě příznivé k rezidenčnímu bydlení. Pozemek se rozkládá na jižním svahu s výhledem na Ludgeřovický les s údolím blízkého potoka. Pozemek je přístupný ze severu, z nově vybudované komunikace, společné pro čtyři sousedící rodinné domy.

Urbanistické řešení
Investor měl jasný názor na podlažnost a náplň domu. Vyžadoval prosvětlený přízemní dům, který bude střídmý, avšak pohodlný a komfortní. Vytvořili jsme přízemní stavbu ve tvaru písmena T, orientovanou větší průběžnou hmotou podél západní hrany pozemku. Tato hmota se po celé délce otevírá na jih. Ústředním motivem je rozšiřující se průhled celým prostorem. Kolmo na hlavní hmotu je postaveno křídlo klidové části domu, tak aby měly všechny pokoje maximální propojení se zahradou a výhled do přilehlého lesa. Hmota domu sleduje klesání terénu. Úroveň přízemí klesá se spádnicí pozemku. Nejvýše položená je garáž. O dva schodišťové stupně níže je střední část domu. Nejníže je pak hlavní obytný prostor. Úroveň podhledu zůstává v celém domě v jednotné úrovni.

Architektonické a dispoziční řešení
Jednotlivé funkce domu jsou řazeny v logickém provozním sledu od vstupu, po hlavní obytný prostor v zahradě. Na severu je garáž pro 3 automobily a předprostorem pro další dva. Na ní navazují další technické místnosti – sklad, kotelna, prádelna a průchozí šatna, propojená do vstupní haly. Směrem na jih jsou orientovány společenské prostory domu – velký obytný prostor s jídelnou a dominantní prosklenou stěnou o velikosti 10×3 metry. Klidová část domu se skládá z pracovny, tří ložnic se společnou koupelnou a šatny a manželské ložnice s vlastní koupelnou a šatnou.

Konstrukční technologické a materiálové řešení
Dům je navržen jako nízkoenergetický s přispěním pasívních tepelných zisků ze slunečního svitu v zimě. Svislé nosné konstrukce jsou zděné z keramických tvarovek Porotherm 24 a tepelné izolace z polystyrenu o tl. 200mm. Stropy jsou z polystyrenových tvarovek jako ztraceného bednění, vylité betonem. Střecha nad podélnou technicko-společenskou částí je pokryta kačírkem. Nad příčnou klidovou částí je zelená střecha se čtyřmi světlovody, které osvětlují denním světlem spojovací chodbu. Vytápění objektu je zabezpečeno tepelným čerpadlem se zemním kolektorem. Výměnu vzduchu zajišťuje s využitím nuceného řízené větrání s rekuperací. Nasávání přívodního vzduchu je vedeno v zemi tak, aby se vzduch v zimě předehřál a v létě ochladil okolní zeminou. V celém domě je sběrnicový rozvod rozvod inteligentní elektroinstalace EIB, na který jsou zapojeny jednotlivá, která řídí veškerá technická zařízení – vytápění, rozvody vzduchu, osvětlení atd. V domě se znovu využívá odpadní voda jak na splachování, tak na zalévání. Okna jsou hliníková, fasáda omítnutá hladká bílá, doplněná kamenným obkladem. Bílá fasáda a kamenný obklad z břidlice opticky rozbíjí velké plochy a vytváří zajímavý kontrast. Podlahy v domě jsou z dubových prken, v technických místnostech lité stěrky. Dveře jsou dřevěné dubové na celou výšku místností, v technických místnostech jsou dveře hliníkové, prosklené v celé ploše.
Výsledkem je jednoduchý nenápadný dům neprovokující z ulice, střídmý, ale elegantní ze soukromé části pozemku, otevírající se prosklenými stěnami do přilehlé přírody.

autoři: WMA architects
spolupráce: Nowo, ing.arch. Jan Lefner
stavební část: ing. Leo Chřibek
projekt – realizace, 2008 – 2011
užitná plocha domu: 373,726 m²
obestavěný prostor: 1760 m³
plocha pozemku: 2770 m²
zastavěná plocha pozemku: 18%

Více informací

Majitelé Rodinného domu v Ludgeřovicích

Ačkoliv jsme měli promyšlené detaily, zkušenosti a nadhled architektů teprve utvořily náš nový domov.

Číst celou referenci

Rodinný dům v Opavě

Hmotově respektujeme okolní, přímo navazující zástavbu, a to stejnou výškou atiky. Lapidární kubus je ve skutečnosti tvořen přízemní větší hmotou, která je v patře ustoupena jak ze severní, tak z jižní strany.

URBANISMUS
Stavba rodinného domu se nachází ve městě Opava. Lokalita leží východně od centra města, v blízkosti řeky Opavy a přímo sousedící s městským náhonem. Pozemek je rovinatý, nachází se v ulici Polní. Jedná se o proluku mezi dvěma bytovými domy. Okolní zástavba je různorodá, nekompaktní. Objevují se zde jednopatrové rodinné domy, průmyslové přízemní i vícepatrové objekty a vícepatrové bytové domy.
Stavební pozemek je obdélníkového tvaru, v proluce o šířce cca 14 metrů, do ulice otočen jižním směrem, rozložen severně k náhonu, o délce cca 55 metrů.
Důležitý je urbanistický kontext a začlenění objektu. Uliční fasáda se otevírá na jih avšak s výhledem na průmyslový areál. Proto je horní patro stavebně uskočeno, avšak odcloněno od přímého slunce a nepěkného výhledu lapidárním dřevěným obkladem. Vzniká tak minimalistická avšak velice funkční architektura domu.

HMOTA, ARCHITEKTURA
Hmotově respektujeme okolní, přímo navazující zástavbu, a to stejnou výškou atiky. Lapidární kubus je ve skutečnosti tvořen přízemní větší hmotou, která je v patře ustoupena jak ze severní, tak z jižní strany. Z jižní, uliční strany, ustupuje hmota a doplňuje ji dřevěná pergola, která slouží k odstínění jižního slunce a vytvoření bariéry před výhledem do průmyslové zóny. Ze severní strany ustupuje hmota proto, aby se na zahradu dostalo více slunce, aby hmota domu nestínila zahradě. Ze západní strany dům přímo navazuje na sousední objekt. z východní strany má dům odstup 3,5 metrů od sousedního objektu, tak aby byl možný průjezd směrem do zahrady. Tento odstup je z uliční strany vyplněn vraty. Prostor slouží jako parkovací stání pro automobily.
Objekt je přístupný přímo z ulice dveřmi do zádveří nebo vraty do průjezdu. Ze zádveří je přístupná obslužná chodba. Z té je přístupná šatna, technická místnost s wc, sklad, schodiště do 2NP, kuchyně s jídelním koutem a obývací pokoj.
V 2 podlaží jsou dva pokoje orientovány jižním směrem s malou terasou, cloněnou dřevěnou pergolou, dále ložnice rodičů a koupelna.
Konstrukčně se jedná o nepodsklepený, zděný dvojtrakt. zdivo je ze systému porotherm 30, s tepelnou izolací z polystyrenu. Stropy jsou skládané porotherm. Hlavní hmota objektu je z bílé omítky, pergola a vjezdová vrata je obložena přírodními modřínovými prkny. Okna jsou tmavě šedá. Střecha je plochá.

autoři: WMA architects
celková plocha pozemku: 746 m²
zastavěná plocha: 138 m²
zpevněná plocha: 107 m²
užitná plocha: 187 m²
obestavěný prostor: 903 m³
realizace: březen 2011 – únor 2012

Více informací

Interiér prvorepublikové vily v Ostravě

Rozhovor s  WMA architects

PŘIPRAVUJEME

Přepis videorozhovoru

Majitelé Rodinného domu v Ludgeřovicích

Rodinný dům v Ludgeřovicích

Ačkoliv jsme měli promyšlené detaily, zkušenosti a nadhled architektů teprve utvořily náš nový domov.