Sjednat schůzku
udělejte krok správným směrem…

ZETTE

Architekt, Pardubice

“Není důležité se odlišit či odcizit, ale ztotožnit se.”


Sídlíme v Pardubicích.

ZETTE atelier s.r.o. byl založen v srpnu 2009. Architekt Zdenek Balík tak plynule navazuje na svou praxi z předchozích 4 let. Ateliér záměrně nehledá neobvyklá řešení, hledá co možná nejlepší řešení, které se stávají neobvyklými. Pracujeme jak s moderními konstrukcemi a materiály, tak s vědomím dědictví archetypů.

Ing. Arch. Zdeněk Balík
2009 – ZETTE atelier s.r.o.
vzdělání: FA ČVUT, École nationale supérieure d’architecture de Bretagne

Dům pro svérázného klienta v Černé za Bory

Zadání – objekt k dvojímu využití, k příležitostnému ubytování klienta umožňující klidný únik před pracovním ruchem a bydlením v centru s potenciální možností pronájmu obytného prostoru / osobitost nesnižující potenciál komerčního využití.

Architektura – dvoupodlažní objekt s obytným podkrovím, venkovní terasou a garáží pro osobní automobil / kompozice dvou hmot, vyšší s pultovou střechou, menší s plochou střechou / strohý výraz vstupní severní fasády dokomponován nízkým podélným oknem / jižní fasádě navazující na intimní prostor zahrady dominují francouzská okna vedoucí na betonovou terasu a pergolou. 

Konstrukce a technologie – vyzdívka z cihel Porotherm / hlavní dvoupodlažní hmota domu provedena v hladké omítce, přilehlá nízká hmota obložena deskami Cetris / okenní otvory osazeny hliníkovými rámy s izolačním / dřevěný trámový strop uložený do zdi a do ocelových průvlaků / pultová střecha o sklonu 20° s keramickými taškami / plochá střecha tvořena dřevěnými trámky ukládanými do ocelových nosných prvků, střešní krytina asfaltové pásy / odvodnění obou střech vnitřními svody.

Adresa: Černá za Bory, okres Pardubice
Autor: Zdeněk Balík – ZETTE atelier
Investor: Michal Kreml
Náklady: 2,7 mil. CZK
Zastavěná plocha: 120 m2
Obestavěný prostor: 444,8 m3
Hlavní dodavatel: svépomocí
Projekt: 2006–2009
Realizace: 2009–2012
Lokalita: výrazově nesourodá předměstská zástavba

Více informací

Michal Kreml

Spolupráce se ZETTE stála zatto.

Číst celou referenci

Rodinný dům v Mikulovicích u Pardubic

Zadání – výstavba rodinného domu pro čtyřčlennou rodinu.

Lokalita – Pozemek se nachází intravilánu obce Mikulovice, přiléhá k místní komunikaci a na sousedních parcelách je výstavba s RD. Pozemek je mírně svažitý.Objekt RD je umístě v jižní části pozemku,která přiléhá k místní komunikaci,odkud je řešen vjezd a vstup na pozemek.

Architektura – Stavba je koncipována jako současné vyjádření klasického venkovského domu. Ctí tradici lapidární hmoty se sedlovou střechou a její výsledný tvar reaguje na princip organického růstu aditivním přidáváním dalších hmot,který je zejména pro venkovská sídla charakteristický. Hlavní hmota domu je orientována rovnoběžně s uliční osou a od hranice pozemku odsazena o 15 m. Tím je parcela dělena do 2 funkčních celků. Jižní,vstupní část,charakteru veřejného prostoru se zpevněnými plochami,v severní části pak vzniká prostor soukromého charakteru s přímou vizuální vazbou na nedaleký lesík.

Konstrukce a technologie – skladby obvodového pláště : porotherm P+D 240,tepelná izolace-orsil 120,porotherm P+D tl.80mm, střecha-Kasperského vazníky /krytina Titanzinek/, omítka: Baumit-vyhlazovací struktura-lazurovaná, terasa: dřevo bangkirai, oplocení, zpevněná plocha vstupní části,obklad zahrad.domku a garáže-polská žula.

Adresa – Na Kopci 322, Mikulovice /okres Pardubice/
Autor – Ing. arch. Zdenek Balík / ZETTE ateliér s.r.o./
Investor – soukromá osoba
Náklady – klient si nepřeje zveřejnit
Zastavěná plocha – dům 307 m2, garáž 84 m2, zahradní domek 45 m2
Obestavěný prostor – dům 1724,8 m3, garáž 210 m3, zahradní domek 112,5 m3
Hlavní dodavatelé – Regionstar spol. s.r.o., Hradec Králové
Projekt – 2006–2009
Realizace – 2009-2011
Fotografie: Tomáš Svatoň

Více informací

Byt v polyfunkčním domě Pyramida v Pardubicích

První místností bytu je zádveří. Vůbec se nemusí jednat o deprimující stísněný prostor, kterým se člověk chce co nejrychleji mezi botami a kabáty prokličkovat někam jinam.

KONTEXT
Pardubice jsou z architektonického hlediska významné převážně historicky, současná kvalitní produkce se jim vyhýbá. Pozitivní výjimky jsou sporadické. Smutnou ukázkou je třída Míru. Jak zpívá místní kapela Vypsaná fixa, není to žádná Broadway: Pojišťovna ČSOB byla neoficiálně vyhlášena nejhorší stavbou století Pardubického kraje; jen o blok vedle pak vyrostla další učebnicová ukázka developerské lobby – Obchodní centrum Pyramida. V době, kdy jsem byl požádán o změnu dispozic bytu v pátém patře (3+kk, 115 m2), byly již hotové základy celé stavby, bylo tedy třeba striktně respektovat nosné konstrukce, vertikální šachty sítí, i velikost a rozmístění okenních otvorů. Výjimkou je pouze otvor z koupelny na balkon – okno bylo nahrazeno dveřmi.
Majitel bytu – zároveň investor stavby – byl v rozvodovém řízení, což vyústilo i v požadavky na změnu dispozice. V době, kdy byl návrh zpracováván, nebylo jisté, zda se byt stane jeho novým domovem, poslouží jako dar synovi, nebo bude pronajímán vysoce postaveným manažerům. Vedle požadavku na maximální otevřenost prostoru s intimnější spací zónou a spaním pro návštěvu měl ateliér v podstatě volnou ruku a výsledek záležel především na jeho umu. V jistém smyslu se tedy jednalo o ideálního klienta.

DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ
Oproti původnímu návrhu byla dispozice z výše uvedených důvodů oproštěna od příček a dala tak vyniknout západně orientovanému centrálnímu obytného prostoru, od kterého je ložnice oddělena vložením šikmo umístěného kvádrového objemu. V severní části dispozice je vedle z ložnice přístupné terasy umístěna koupelna s navazující šatnou, a toaleta, která je od obytného prostoru oddělena nábytkovou stěnou. Při řešení dispozic byl obzvláštní důraz kladen na otevřenost prostoru a přirozenou logickou návaznost jednotlivých funkcí bytu.

KOMPOZIČNÍ ŘEŠENÍ
Architektura vždy nějakým způsobem pracuje s prostorem, barvou, materiálem a světlem. Každá historická perioda přistupovala k uchopení těchto kategorií svébytně; jedním z všeobecně uznávaných současných trendů je pak maximální důraz na vyznění čistého objemu, barevných ploch a lapidárních geometrických tvarů. V návrhu jsem se omezil na použití pravoúhelníků (čtverce, obdélníky), pomyslného trojúhelníku (oddělení ložnice od obytného prostoru diagonálně vloženým kubusem) a kruhu – ten je dominantní zejména v případě jídelního stolu, je ale volen i jako tvar některých svítidel. Zaoblení je použito také u nízké podélné “nábytkové stěny” v obytném prostoru.

ARCHITEKTONICKÉ POJETÍ
První místností bytu je zádveří. Vůbec se nemusí jednat o deprimující stísněný prostor, kterým se člověk chce co nejrychleji mezi botami a kabáty prokličkovat někam jinam. Architektonicky velmi podceňovaný prostor je přitom zásadní, neboť vytváří první dojem, a také je tím posledním, co člověk při odchodu vidí, a tedy tím, co má tendenci si nejlépe pamatovat. Důraz na maximální jednoduchost resultoval v monochromní sytě červený objem, který je z jedné strany lemován šatními skříněmi identické barvy. Ty jsou vyrobeny z MDF desek a opatřeny polyuretanovým nástřikem. Dotykové otevírání skříní je vhodnější než tradiční použití úchytek, neboť ty by měly tendenci vytvářet zde rušivý rastr, a navíc každý dobře ví, jak je snadné o cokoliv vyčnívajícího při raním spěchu kapsou kabátu zachytnout. Vstupní prostor je zkrátka reklamou na to, co člověka čeká (když přichází) a místem, které se s ním při odchodu loučí.
S maximálním důrazem na jednoduchost a působení lapidárních tvarů, materiálů a solitérních barevných ploch byl ostatně zpracován celý interiér. Kombinace tradičních materiálů (dlažba, dřevo, papírové závěsy) s moderními povrchy (MDF desky, polyuretanový nástřik, linoleum) vytváří určitou polaritu mezi jakousi tradiční přirozeností na straně jedné a současným výrazem na straně druhé, přitom je však pamatováno na harmonii celku. Obdobně je nábytek navrhovaný na míru doplněn solitéry z průmyslové produkce (barové židle, křesla, židle kolem jídelního stolu, červený sedák v předsíni). Obojí má přitom šanci vyniknout na pozadí toho druhého, záleží, zda zaostříme na detail, nebo budeme spíše vnímat celek.
Jako pochozí povrch vstupního prostoru i celého hlavního obytného prostoru bylo zvoleno linoleum, k jehož přednostem patří snadná údržba i cena, hlavním důvodem však byla snaha o maximální kompaktnost interiéru.
Významným prvkem centrálního prostoru je šikmo vložený kvádr, který obaluje pohledově i akusticky vertikální rozvody sítí a má opticky-dělící význam, vedle toho však skrývá několik funkcí: v půdorysně kratší straně přivrácené ke kuchyňskému koutu je umístěna spíž, část delší “obývákové” stěny je výklopná a slouží jako příležitostné lůžko pro návštěvy nebo společensky unavené aktéry večírku. Kuchyně je stejně jako v případě předsíně navržena z MFD desek s polyuretanovým nástřikem, kuchyňská stěna je doplněna skleněným obkladem zdi. Pro středový box coby výrazný dominantní prvek byla zvolena exotická dýha. Světlá výška v celém centrálním prostoru a vstupu je 2500 mm.
Na denní zónu hlavního prostoru navazuje rozlehlá terasa, která je připravena na nápor většího počtu lidí (k optickému oddělení interiéru a exteriéru slouží látkové japonské stěny). Komornější noční zóna disponuje vlastní terasou výrazně intimnějšího charakteru.
Koupelna coby hygienické zázemí bytu je koncipována v odpovídajícím standardu (sprchový kout, vana, dvojumyvadlo, toaleta, bidet). Na ni pak navazuje prádelna.
Tradičně člověk používá koupelnu dvakrát denně – ráno po probuzení a večer před spánkem – večer by jej tedy neměla rozrušovat agresivní barevností, ale spíše zklidnit, utlumit, ráno by naopak neměla působit jako uspávač hadů, ale svěže. To je fakt. Vypořádat se s ním jde jistě mnoha způsoby, v tomto případě byla použita kombinace velkoformátové dlažby, kultivovaných a vysoce estetických zařizovacích předmětů sanity a stěrky Pandomo, která kompaktně sjednocuje stěny a strop. Ten byl v koupelně a na toaletě snížen na světlou výšku 2300 mm. Stěrka Pandomo je luxusní povrchovou úpravou specifických estetických kvalit. Při vhodném nasvícení působí zároveň kompaktně i strukturovaně, tmavě i zářivě. Na podvědomí působí podobně jako Neckerova krychle – mezi oběma možnostmi jde přepínat a mozek si nejspíš ráno i večer sám vybere tu, která je jeho naladění bližší.
Byt by měl člověku poskytnout povznášející estetický zážitek při všech činnostech, ke kterým slouží.

Autor: Ing. arch. Zdenek Balík, ZETTE ateliér s.r.o.
Projekt a realizace: 2006-2011

Více informací

Kuchyň pro milovníka hrachu

Autor: Ing. arch. Zdenek Balík, ZETTE ateliér s.r.o.
Projekt a realizace: 2013-2014

Více informací

Rozhovor s  ZETTE

PŘIPRAVUJEME

Přepis videorozhovoru

Michal Kreml

Dům pro svérázného klienta v Černé za Bory

Spolupráce se ZETTE stála zatto.