Víte, že…

... najmout si architekta se vyplatí?

Chytrý návrh architekta Vám ušetří peníze

 • Promyšlenou a efektivní vnitřní organizací místností ušetříte na stavebních nákladech.
 • Správnou orientací stavby vůči světovým stranám a vhodným tepelně-technickým řešením můžete výrazně ušetřit na ...
Více 

... spolupracovat s architektem byste měli už při výběru pozemku?

Vybrat správný pozemek je mnohdy důležitější než samotný dům.

 • Jakmile se rozhodnete postavit něco nového, měli byste začít hledat architekta. Architekti poskytují důležité služby už před samotným návrhem, jako je ...

Více 

... je důležité si vybrat architekta, se kterým si budete rozumět?

 • Je důležité najít architekta, se kterým si budete rozumět po lidské stránce, se kterým můžete otevřeně komunikovat. Jedině tak může architekt opravdu porozumět Vašim požadavkům a představám a navrhnout Vám ...
Více 

... kompletní služby architekta odpovídají 7-10% ze stavebních nákladů?

 • Z této částky je placen nejen architekt, ale také další projektanti, jako statik, projektant zdravotechniky, elektroinstalací, požárně-bezpečnostního řešení a další.
 • Architekt se Vám a Vašemu projektu bude za tuto částku ...
Více 

... cenu Vašeho domu si můžete lehce spočítat?

Pokud pomineme atypické okolnosti jako například složitý pozemek, pak stavební náklady na novostavbu domu jsou jednoduchou kombinací množství obestavěného prostoru a zvoleného standardu provedení a materiálů. Jinými slovy záleží, jak ...

Více 

... architekt nekreslí jen „pěkné obrázky“, ale poskytuje celou škálu služeb?

 • Konzultace při výběru vhodného pozemku, domu nebo bytu
 • Posouzení reálnosti Vašeho stavebního záměru
 • Příprava podkladů pro průzkumy pozemku, domu nebo bytu
 • Formulace přesného zadání, respektive sestavení potřeb stavebníka
 • Zpracování studie ...
Více 

... není důležité z jakého materiálu bude Váš dům postaven?

Jestli bude dům ze dřeva, cihly, betonu nebo kamene není tak důležité. Důležitější je vhodné osazení domu na pozemku, prostorové uspořádání místností nebo propojení interiéru s exteriérem. Volba vhodného materiálu ...

Více