... architekt nekreslí jen „pěkné obrázky“, ale poskytuje celou škálu služeb?