... je několik fází projektu a žádnou byste neměli podcenit?

Každá z fází projektu má svůj význam a bylo by chybou některou z nich vynechat (v určitých případech se mohou některé sloučit) nebo podcenit.

KONCEPT – nejdůležitější část, která určí základní koncepční řešení a principy návrhu

Požadavky

Výstup