... cenu Vašeho domu si můžete lehce spočítat?

Pokud pomineme atypické okolnosti jako například složitý pozemek, pak stavební náklady na novostavbu domu jsou jednoduchou kombinací množství obestavěného prostoru a zvoleného standardu provedení a materiálů. Jinými slovy záleží, jak bude dům velký a z jakých materiálů bude postaven.

Obestavěný prostor se počítá (v m3) včetně konstrukcí, tedy zdí, základů a střechy. Pokud bychom uvažovali standardní rodinný dům, můžeme počítat s obvyklou konstrukční výškou podlaží 3m a pak jednoduše přepočítat obestavěný prostor na podlahovou plochu, která se dá lépe představit. Standard provedení a materiálů můžeme uvažovat:

Základní standard


Střední standard
Vysoký standard